Poznaj Dziewicę Maryję

W każdą ostatnią sobotę miesiąca, po Mszy św. o godz.18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi organizuje i prowadzi Wieczór z Maryją – muzyczne uwielbienie Boga, z Maryją. Refleksyjnie, spokojnie, tuląc się do Niepokalanego Serca – jedynego takiego Serca we wszechświecie. Rozważając przywileje Jej udzielone, Jej cnoty… aby się Jej przyglądać, by Ją lepiej poznać… By Ją naśladować… By się do Niej zbliżyć… By przyjmować Jej macierzyńską miłość, aby wchodzić z Nią w dialog serc.
A Ona sama prowadzi nas dalej… Do bliskości z Ojcem… z Synem… z Duchem Świętym.
Z Bogiem, który pragnie kochać Ją w naszych sercach.
Z Bogiem, który pragnie, By Ona była bardziej znana i kochana!

Bóg wlał to pragnienie do naszych serc – duchowych niewolników Maryi. Do wspólnej modlitwy wysławiania Maryi zapraszamy także zespoły muzyczne oddane Maryi (modlili się z nami: zespół „Guadalupe”, zespół AJiM), a także inne wspólnoty, które razem z nami zechcą się modlić, uwielbiać Boga, wysławiać Maryję (w marcu gościliśmy np. siostry Obliczanki, we wrześniu zespół ze Wspólnoty Przymierza Miłosierdzia). Przygotowujemy też pewną niespodziankę, którą niebawem poznacie. A wszystko po to, aby Maryja była bardziej znana i kochana.

Na każdy Wieczór z Maryją przygotowujemy scenariusz, do napisania którego czerpiemy ze skarbca Kościoła Świętego – pięknych modlitw i natchnionych myśli Świętych Czcicieli Boga i Maryi oraz naszej wrażliwości – osób całkowicie oddanych w Jej świętą macierzyńską niewolę, z miłości.

Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ chcemy, aby każdy z Was przyjął osobiście słowa Maryi, które wypowiedziała w Fatimie i usłyszał je, może po raz pierwszy, skierowane do siebie:

„Pan Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana” – mówi Matka Boża w Fatimie, 13 czerwca 1917r. .

Te słowa są adresowane do wszystkich, którzy chcą odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. Dlatego całym sercem chcemy Was zachęcić do wspólnej z nami modlitwy. Czekamy na Wasze Wspólnoty. Kolejne Wieczory z Maryją przed nami 🙂 Wystarczy, abyście zechcieli się przyłączyć, otrzymacie gotowy scenariusz, aby animować spotkanie i oprawić je muzycznie i… wspólnie uwielbiajmy Boga, wysławiajmy Matkę Jego, bo jest godna tego 🙂
Zaprośmy na taki wieczór tych, którzy nie znają jeszcze Maryi, którzy mają kłopot z przyjęciem Jej miłości… Aby każdy z nas mógł się ucieszyć i wyznać: Mam taką niezrównaną Matkę, która mnie kocha i błogosławi mi!

Wierzymy, że każde takie spotkanie to piękny czas wszystkich nas ubogacający 🙂

Nasz ostatni Wieczór z Maryją (w sobotę, 24 listopada) „wypadł” w 20.dniu naszych przygotowań do Aktu Ofiarowania siebie Bogu przez Maryję. Do wygłoszenia rekolekcyjnej konferencji „Poznaj Dziewicę Maryję” zaprosiliśmy niezwykłego kapłana, rozkochanego w Maryi, Ojca Stanisława Przepierskiego, dominikanina:

  1. KONFERENCJA:
  2. WIECZÓR Z MARYJĄ (20.dzień przygotowań do Aktu Ofiarowania):