Rekolekcje kontemplacyjne WDNM

24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI
– rekolekcje kontemplacyjne Wspólnoty DNM

Zapraszamy w tym szczególnym czasie, który daje nam Pan Bóg do wspólnego rozważania Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa wg Sługi Bożej Luizy Piccarrety. Rekolekcje odprawiamy indywidualnie w naszych domach, będąc jednocześnie złączeni duchowo we wspólnocie osób współtworzących Zegary Męki Pańskiej (szczegóły oraz informacje praktyczne w zakładce: Rekolekcje kontemplacyjne).

Razem, chcemy być blisko z Maryją pod krzyżem, towarzyszyć Jezusowi w Jego bolesnej męce i przez 24 dni przepraszać Pana Boga za swoje grzechy i zło popełniane przez wszystkich ludzi na całym świecie.

Trzecia edycja:

9 kwietnia (Wielki Czwartek) – 3 maja 2020 r. – ZAPISY TRWAJĄ
– ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – wypełnij >>>FORMULARZ<<< 

Każdy z nas będzie razem z Panem Jezusem wynagradzał Bogu Ojcu przez codzienne rozważanie jednej z 24 Godzin Męki naszego Pana. Modlitwa ta będzie polegała na ofiarowywaniu Jego cierpień, które Jezus chętnie przyjął i ofiarował za nas, Jego słów, Jego intencji. Będziemy w ten sposób razem, wraz z Jezusem w dzień i w nocy, każdego dnia. Nasz zegar będzie się przesuwał każdego dnia o 1 godzinę i w ten sposób będziemy z Jezusem o każdej porze. W ten sposób utworzymy wiele tzw. Zegarów Męki Pana Jezusa.

„Błogosławiony Jezus ma tak wielkie upodobanie w rozważaniu tych Godzin, że pragnąłby, aby choć jeden ich egzemplarz trafił do każdego miasta czy wioski, by Godziny były tam odprawiane. Wówczas odczuwałby te wszystkie akty wynagradzające tak jakbyśmy odtwarzali Jego własny głos i Jego własne modlitwy, jakie zanosił do Ojca przez dwadzieścia cztery godziny Swojej bolesnej Męki. I wydaje mi się, że Jezus dał mi do zrozumienia, że gdyby tak było za sprawą pewnych dusz w każdym kraju, czy miejscowości, to sprawiedliwość Boża zostałaby choć w części udobruchana i choć częściowo powstrzymane i złagodzone Jej bicze w tym smutnym czasie rzezi i rozlewu krwi.” – pisze Luiza Piccarreta

Obecny czas, w którym świat jest dotknięty pandemią, powinien być okresem podejmowania pokuty przez wszystkich i za wszystkich. Tworząc wiele żywych Zegarów Męki Pańskiej będziemy wynagradzać Bogu za grzechy swoje i ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy nie chcą znać Boga, a teraz są szczególnie wezwani do pokuty i podjęcia drogi nawrócenia do Boga. Maryja prosi nas o modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników, gdyż oni sami nie mają ani siły, ani duchowej mocy, aby się samemu podnieść.

Będziemy przepraszać za wszystkie rodzaje grzechów naszych i innych ludzi i starali się naprawiać szkody wyrządzone przez grzech. Ponieważ sami nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak, jak Pan Bóg na to zasługuje, możemy ofiarować Bogu Ojcu to, co Jezus za nas wycierpiał i przekazał nam jako dar. Pan Jezus, poprzez Luizę, kieruje do każdego z nas tę zachętę:

„Córko Moja, nie będę uważał tych Godzin jako coś pochodzącego od was, ale jako coś, co Ja sam uczyniłem. Dam wam te same zasługi, jak gdybym to Ja sam cierpiał Mękę i tym sposobem pozwolę wam uzyskać te same owoce, zgodnie z dyspozycją duszy. Te Godziny są porządkiem Wszechświata oraz utrzymują Niebo i ziemię w harmonii i powstrzymują Mnie przed całkowitym zniszczeniem świata.

Córko Moja, za każdym razem, gdy dusza rozmyśla nad Moją Męką, gdy wspomina, co przecierpiałem lub Mi współczuje, otrzymuje na nowo dar zasług Mojego cierpienia. Moja Krew tryska, aby ją zalać, a Moje rany pospieszają, aby ją wyleczyć, jeśli jest pokryta ranami albo ją upiększyć.

Mimo całego dobra Mojej Męki, widać dusze słabe, ślepe, głuche, nieme, chrome, żywe trupy, które budzą wstręt. Dlaczego? Ponieważ Moja Męka poszła w zapomnienie. Wszelkie środki zaradcze niezbędne ludziom znajdują się w Moim Życiu i w Mojej Męce, ale stworzenia gardzą lekarstwem i nie troszczą się o środki. Widać więc, że mimo całego Odkupienia, stan człowieka pogarsza się, jakby był dotknięty nieuleczalną gruźlicą.

Przez kontakt z duszami, które rozważają te Godziny Mojej Męki, czuję jak są Mi wyciągane gwoździe, łamane ciernie, gojone rany i zmywane oplucia. Czuję jak zło, które czynią Mi inni, wymieniane jest na dobro.”

Do tej modlitwy zachęca nas także sama Maryja:

„Modlitwa najskuteczniejsza dla Serca Mojego Syna, która łagodzi Go najbardziej, to taka, kiedy stworzenie przyoblecze się w to, co On sam uczynił i przecierpiał, oddając to wszystko stworzeniu jako prezent. Dlatego też, Moje dziecko, włóż na swoją głowę koronę cierniową Jezusa. Przebij swe ręce i stopy Jego gwoździami i jako drugi Chrystus stań wobec Boskiego Majestatu. To niezwykłe widowisko wzruszy Go tak, że nie będzie wiedział, jak odmówić czegokolwiek duszy ubranej w Jego własny strój. Och, jakże mało stworzenia wiedzą, jak używać darów, które im dał Mój Syn! Takie były Moje modlitwy, jakimi modliłam się na ziemi i jakimi modlę w Niebie.”

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Wieczór z Maryją – 27 lutego 2020 r. – u św. Ojca Pio

Najbliższy Wieczór z Maryją w ostatni czwartek miesiąca:

27 lutego 2020, po Mszy św. o godz. 18.00
w Sanktuarium Św.Ojca Pio
Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 1,
odbędzie się spotkanie formacyjne
dla kandydatów na duchowych niewolników Maryi.

Św. Ludwik Maria pisze:
duszo, ty jesteś odkupiona
bezcenną krwią Jezusa Chrystusa,
masz się stać w życiu ziemskim tak świętą jak On,
a w wieczności tak uwielbioną jak On.
Zdobyć świętość to powołanie twoje.

Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje, które rozpoczną się już 20 lutego: spotkanie organizacyjne po Mszy św. o godz.18.00
(zapisy —>>>)

Wieczór z Maryją – 30 stycznia 2020 – u św. Ojca Pio

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór z Maryją!

Jak zwykle w ostatni czwartek miesiąca, tym razem
30 stycznia 2020, po Mszy św. o godz. 18.00
w Sanktuarium Św.Ojca Pio
Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 1,
odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne
duchowych niewolników Maryi.

Kiedy wznoszę oczy ku Jezusowi, zawsze widzę przy Nim Maryję.
Nie rozdzielam tego, co Bóg złączył.

Maryja jest nie tylko z nami, Ona jest z Jezusem. Obiektywnie, są nierozerwalni, ponieważ są oboje całkowicie złączeni dla Odkupienia świata. Razem są na początku tajemnicy Zbawienia (Wcielenie Słowa w Maryi w Nazarecie) i razem w jej spełnieniu (wywyższenie ludzkości wraz ze Zmartwychwstałym, które dla Maryi dokonało się już w chwili Zwiastowania). Są razem w centralnym punkcie Odkupienia, jakim jest Krzyż. Subiektywnie więc, są nierozerwalnie złączeni w naszym życiu duchowym.

„Jeśli nie można wyobrazić sobie na ziemi wznioślejszego zajęcia nad służbę Bożą, jeśli najmniejszy sługa Boży bogatszy jest, możniejszy i szlachetniejszy niż ci wszyscy królowie i cesarze ziemi, co nie są sługami Boga, to jakże wielkie są bogactwa, jakże wielka potęga i godność wiernego i doskonałego sługi Bożego, co służbie tej poświęca się całkowicie, bez zastrzeżeń i bez granic! Takim sługą jest ów, kto z miłości stał się wiernym niewolnikiem Jezusa i Maryi; kto oddał się całkowicie na służbę tego „Króla królów” przez ręce Jego Najświętszej Matki; kto dla siebie nic nie zatrzymał. Całe złoto ziemi, wszelka piękność niebios nie dorównują wartości takiego sługi.”
(św. Ludwik M. Grignon de Montfort)

Czekamy na Was!

Wieczór z Maryją – w Kodniu 18.01.2020r.

W najbliższą sobotę
18 stycznia 2020 r.
nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM
poprowadzi
Wieczór z Maryją
w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej
Królowej Podlasia – Matki Jedności


W programie:
19.00 – Konferencja o Maryi (Ania Kozikowska, WDNM)
– Uwielbienie Boga w Maryi i z Maryją (WDNM)
(Adoracja Najświętszego Sakramentu)
20.30 – Różaniec św. wg św.Ludwika Marii Grignion de Montfort
(transmisja w Radio Podlasie) oraz Apel Maryjny
21.45 – Msza św. z możliwością przyjęcia Szkaplerza Matki Bożej Kodeńskiej

Serdecznie zapraszamy!

Msza św. dziękczynna – 4 stycznia 2020 r. godz. 10.00 „Dobry Zakątek” Konstancin

Aby wyrazić Bogu i Maryi naszą wdzięczność w pierwszą sobotę stycznia (4.01) o godz. 10.00 w Kaplicy pw. Świętej Rodziny w Domu Rekolekcyjnym „Dobry Zakątek” (Konstancin-Jeziorna, u. Słowackiego 8) będzie sprawowana Msza św. dziękczynna za Was – Duchowych Niewolników Maryi. Zapraszamy Was do udziału w tej Eucharystii, aby podziękować za łaskę 33-dniowych rekolekcji i wszystkie ich owoce (te już rozpoznane i za te, które dopiero Bóg nam objawi). Przekażemy też nasz dar – figurę Maryi do kaplicy.

Po Eucharystii zapraszamy Was na spotkanie, w ramach którego będzie czas, by podzielić się swoimi doświadczeniami na drodze życia z Maryją i w Maryi. Będziemy Wam służyć także naszym doświadczeniem, odpowiadając na  Wasze pytania.

Do zobaczenia!

Wieczór z Maryją – 28 listopada 2019 – u św. Ojca Pio

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór z Maryją!

Najbliższy termin: 28 listopada 2019, po Mszy św. o godz. 18.00
Sanktuarium Św.Ojca Pio, Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 1

„Dusza Maryi niech będzie w każdym z nas, by wielbić Pana,
a duch Maryi niech będzie w każdym z nas,
by się rozradować w Bogu.”
(św. Ambroży)

„Maryja jest zaprawdę przedziwnym echem Boga;
odpowiada zawsze i jedynie: BÓG – skoro kto zawoła: Maryjo!
Ona wielbi tylko Boga”
(św. Ludwik M. Grignon de Montfort)

Wieczór z Maryją – 31 sierpnia 2019 – MARYJA od TRZECH ZDROWAŚ

W najbliższą sobotę 31 sierpnia 2019 r. zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3) na kolejny Wieczór z Maryją – spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi. Tematem przewodnim będzie: Maryja od TRZECH ZDROWAŚ.

Pragnąc dodać jeszcze jeden kwiat do korony chwały Niepokalanej Maryi, chcemy przybliżyć jeszcze jeden sposób uczczenia Jej – sposób łatwy, mało pochłaniający czasu, a bardzo drogi Matce Najświętszej, jak to sama objawiła.

Sposób ten, to dziękczynienie Bogu poprzez odmawianie Trzech Zdrowaś Maryjo ku czci wielkich przywilejów Matki Bożej: Jej POTĘGI, MĄDROŚCI i MIŁOSIERDZIA za pomocą, których można się spodziewać obecności chwalebnej Dziewicy Maryi w godzinę śmierci.

Błogosławiony Dydak z Kadyksu, kapucyn, apostoł Hiszpanii (1733–1801), zwany apostołem Trójcy Świętej, tak pisze o tym nabożeństwie:
Jednym z najmilszych Jej nabożeństw jest pomagać Jej w dziękczynieniu Trójcy Przenajświętszej za niepojęte dary, jakie otrzymała w Niebie w dniu Wniebowzięcia. W tym dniu Ojciec Przedwieczny wywyższył Ją, dając Jej najwyższą władzę nad wszystkimi duchami niebieskimi; Syn Boży obdarzył Ją szczególną Mądrością, przewyższającą wszystkie rozumy anielskie; Duch Święty wzbogacił Ją takim nadmiarem miłości i miłosierdzia, że nie można tego ani wyrazić, ani pojąć.

Kto kocha Maryję, wynajduje bez przerwy nowe sposoby kochania Jej. Duszo, czy nie byłabyś szczęśliwa, czyniąc Ją szczęśliwą?… I jeszcze pozwól Jej wykonywać wyjątkową współpracę z Synem: polecaj Jej dusze!

Zachęcamy, aby na ten Wieczór z Maryją przynieść karteczkę z zapisaną intencją modlitewną. Wszystkie intencje złożymy w ręce Maryi od Trzech Zdrowaś, prosząc Ją by je ofiarowała Trójcy Przenajświętszej jako dziękczynienie za dary udzielone naszej Królowej, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników.

Niech to nasze wspólne spotkanie z Maryją od TRZECH ZDROWAŚ nauczy nas wiernie spełniać tę praktykę, i zachęci do gorliwszego wychwalania Maryi, a Matka Boża swoją Potęgą zachowa nas od złego, napełni nas swoją Mądrością  i nauczy żyć cnotliwie, a poprzez swe Miłosierdzie uprosi nam odpuszczenie win naszych i wyjedna zbawienie oraz szczęśliwą wieczność. Amen

„O, Maryjo, Moja dobra Matko, zachowaj każdego z nas teraz i w godzinę śmierci od grzechu śmiertelnego!”

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

Wieczór z Maryją – 27 lipca 2019 – Przyodziani w SZATĘ MARYI

W najbliższą sobotę 27 lipca 2019 r. zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3) na kolejny Wieczór z Maryją – spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi. Tematem przewodnim będzie SZATA MARYI (szkaplerz) i pogłębiona refleksja nad tajemnicą objawioną światu przez Matkę Bożą.

Warto wspomnieć, że 13 października 1917 roku, Matka Boża, podczas ostatniego spotkania z trojgiem dzieci w Fatimie, ukazała się pastuszkom w trzech różnych wizjach. W pierwszej, jako Matka Boża Różańcowa. W następnej, jako Matka Boża Bolesna u boku cierpiącego Jezusa. W trzeciej, jako Matka Boża Chwalebna ‒ Matka Boża z Góry Karmel. I gdy wiele lat później (w 1950 roku) w jednym z wywiadów s. Łucja została poproszona o komentarz do tej wizji, powiedziała: „Matka Boża chce, abyśmy wszyscy nosili szkaplerz”.

Podczas tego Wieczoru z Maryją będzie możliwość przyjęcia szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel.

Zachęcamy tych z Was, którzy nie założyli jeszcze na siebie SZATY MARYI, aby to uczynili lub też przyprowadzili ze sobą osoby, które rozważają, aby oddać się w szczególną opiekę Maryi.
Warto wiedzieć, jakie przywileje i zobowiązania z tego wynikają (zachęcamy do wysłuchania audiobooka nt. Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny: https://www.youtube.com/watch?v=Q2IO5uh9PGA )

Osoby chętne prosimy o mailowe zgłoszenie (oddani.Maryi@gmail.com) do środy (24.07) do godz.22.00.

Szkaplerz może przyjąć każdy, kto odczuwa taką potrzebę. Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza?
Dobrze, aby w chwili przyjęcia szkaplerza osoba była w stanie łaski uświęcającej. Trzeba jednak podkreślić, że to nie jest warunek sine qua non, bo szkaplerz jest sakramentalium, a nie sakramentem. Jeśli ktoś ma przeszkody do otrzymania rozgrzeszenia, ale chce przyjąć szkaplerz, to też może to zrobić. W takim wypadku należy starać się żyć najlepiej, jak tylko się potrafi, mimo różnego rodzaju przeszkód, i zrobić wszystko, by uporządkować swoje życie wg Bożego prawa.
Zachęca się także, żeby przyjmujący szkaplerz w tym dniu przyjął Komunię Świętą, ponieważ z przyjęciem szkaplerza wiąże się także łaska odpustu zupełnego.

Święta Pani Szkaplerzna z Góry Karmel módl się za nami, którzy jesteśmy przyodziani w ten znak zbawienia!

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

Wieczór z Maryją – DWA SERCA Miłości – 29 czerwca 2019 r.

W sobotę 29 maja br. kolejny Wieczór z Maryją, który tym razem odbędzie się w liturgiczne święto Niepokalanego Serca Maryi! Zatem tematem przewodnim w ramach formacji Duchowych Niewolników Maryi będą DWA SERCA MIŁOŚCI.

Przez Maryję do Jezusa

,,Przez Maryję przyszedł na świat Jezus Chrystus i przez Nią chce w świecie panować” (święty Ludwik de Montfort)

W planie Odkupienia ludzkości Matka nierozłącznie związana jest z Synem. Serce Maryi, które wchłaniało w siebie piękno, miłość, świętość Boga, przekracza wszelkie granice doskonałości wszystkich świętych ludzi. Najtrudniejsze doświadczenia nie mogły ugasić Jej żaru w oddaniu się Bogu i gotowości do ofiary, lecz podsycały miłość, co żywym źródłem wylewała się i wylewa z Serca Matki, stając się dla Jej dzieci nieustanną falą łask, pomocy i urzekająco pociągającym wzorem do naśladowania.

Ona jednak nie chcę stać się wyłącznym ośrodkiem miłości i kultu. Zawsze ukazuje nam Chrystusa jako bezpośredni i ostateczny cel naszych dążeń i ku Niemu kieruje. Całym wysiłkiem macierzyńskiej miłości pragnie swe dzieci wprowadzić w Serce Syna – źródło życia i świętości. Chce umieścić nas w Sercu Jezusa, które wzywa, byśmy pomogli Mu rozrzucać Jego płonące pochodnie po całym świecie, by Jego miłością zapalić każdą duszę.

Przyjdźmy czerpać szczęście w jego prawdziwym źródle. Skierujmy serce ku Bogu, który jest ośrodkiem naszego szczęścia. Zanurzmy się z miłością w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi.

O! Serca Pełne Miłości

O! Serca na zawsze miłością złączone!

Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie.

Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.

Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00, po której będziemy uwielbiać Boga rozważając doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy Maryi.

W Fatimie Matka Boża odkryła przed nami jedną z tajemnic Serca Boga. Wyraziła ją słowami: Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. „Nabożeństwa, które jest całkowitym poświęceniem się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości”. (s.Łucja)

Na zakończenie wypowiemy Akt Ofiarowania Panu Jezusowi przez Maryję wg Św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.

„[…] Nigdy bowiem nie czcimy więcej Jezusa Chrystusa niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę; czcimy Ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa.” – św. Ludwik M.G.deMontfort, Traktat…, [94]

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

WzM_Dwa Serca Milosci 2019