Pierwsza Sobota dla Maryi

.
.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w Pierwszą Sobotę Miesiąca,
2 maja 2020 r.
w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Transmisja na żywo na kanale youtube Oddani Maryi.
Program naszej wspólnej modlitwy:
12.00 – Rozpoczęcie nabożeństwa
          – Regina Coeli
          – 15-minutowe rozmyślanie
          – Różaniec wg św. Ludwika M. Grignion
13.30 – Msza św. z int.wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi
Łączymy się we wspólnej modlitwie w gronie duchowych niewolników Maryi oraz innych chętnych serc, by wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu.
Przekażcie tę informację innym. Może ktoś zechce rozpocząć swoje pierwsze 5 Pierwszych Sobót Miesiąca 🙂

Ave Maria!

Pierwsza Sobota dla Maryi

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w Pierwszą Sobotę Miesiąca, która będzie transmitowana na żywo na kanale youtube Oddani Maryi.
Link do transmisji: https://youtu.be/zioI7RR1MAw
Program naszej wspólnej modlitwy:
10.30 – Rozpoczęcie nabożeństwa
          – 15-minutowe rozmyślanie
          – Różaniec wg św. Ludwika M. Grignion
12.00 – Msza św. z int.wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi
Łączymy się we wspólnej modlitwie w gronie duchowych niewolników Maryi oraz innych chętnych serc, by wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu.
Przekażcie tę informację innym. Może ktoś zechce rozpocząć swoje pierwsze 5 Pierwszych Sobót Miesiąca 🙂

Ave Maria!

Rekolekcje kontemplacyjne WDNM

24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI
– rekolekcje kontemplacyjne Wspólnoty DNM

Zapraszamy w tym szczególnym czasie, który daje nam Pan Bóg do wspólnego rozważania Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa wg Sługi Bożej Luizy Piccarrety. Rekolekcje odprawiamy indywidualnie w naszych domach, będąc jednocześnie złączeni duchowo we wspólnocie osób współtworzących Zegary Męki Pańskiej (szczegóły oraz informacje praktyczne w zakładce: Rekolekcje kontemplacyjne).

Razem, chcemy być blisko z Maryją pod krzyżem, towarzyszyć Jezusowi w Jego bolesnej męce i przez 24 dni przepraszać Pana Boga za swoje grzechy i zło popełniane przez wszystkich ludzi na całym świecie.

Trzecia edycja:

9 kwietnia (Wielki Czwartek) – 3 maja 2020 r. – ZAPISY TRWAJĄ
– ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – wypełnij >>>FORMULARZ<<< 

Każdy z nas będzie razem z Panem Jezusem wynagradzał Bogu Ojcu przez codzienne rozważanie jednej z 24 Godzin Męki naszego Pana. Modlitwa ta będzie polegała na ofiarowywaniu Jego cierpień, które Jezus chętnie przyjął i ofiarował za nas, Jego słów, Jego intencji. Będziemy w ten sposób razem, wraz z Jezusem w dzień i w nocy, każdego dnia. Nasz zegar będzie się przesuwał każdego dnia o 1 godzinę i w ten sposób będziemy z Jezusem o każdej porze. W ten sposób utworzymy wiele tzw. Zegarów Męki Pana Jezusa.

„Błogosławiony Jezus ma tak wielkie upodobanie w rozważaniu tych Godzin, że pragnąłby, aby choć jeden ich egzemplarz trafił do każdego miasta czy wioski, by Godziny były tam odprawiane. Wówczas odczuwałby te wszystkie akty wynagradzające tak jakbyśmy odtwarzali Jego własny głos i Jego własne modlitwy, jakie zanosił do Ojca przez dwadzieścia cztery godziny Swojej bolesnej Męki. I wydaje mi się, że Jezus dał mi do zrozumienia, że gdyby tak było za sprawą pewnych dusz w każdym kraju, czy miejscowości, to sprawiedliwość Boża zostałaby choć w części udobruchana i choć częściowo powstrzymane i złagodzone Jej bicze w tym smutnym czasie rzezi i rozlewu krwi.” – pisze Luiza Piccarreta

Obecny czas, w którym świat jest dotknięty pandemią, powinien być okresem podejmowania pokuty przez wszystkich i za wszystkich. Tworząc wiele żywych Zegarów Męki Pańskiej będziemy wynagradzać Bogu za grzechy swoje i ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy nie chcą znać Boga, a teraz są szczególnie wezwani do pokuty i podjęcia drogi nawrócenia do Boga. Maryja prosi nas o modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników, gdyż oni sami nie mają ani siły, ani duchowej mocy, aby się samemu podnieść.

Będziemy przepraszać za wszystkie rodzaje grzechów naszych i innych ludzi i starali się naprawiać szkody wyrządzone przez grzech. Ponieważ sami nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak, jak Pan Bóg na to zasługuje, możemy ofiarować Bogu Ojcu to, co Jezus za nas wycierpiał i przekazał nam jako dar. Pan Jezus, poprzez Luizę, kieruje do każdego z nas tę zachętę:

„Córko Moja, nie będę uważał tych Godzin jako coś pochodzącego od was, ale jako coś, co Ja sam uczyniłem. Dam wam te same zasługi, jak gdybym to Ja sam cierpiał Mękę i tym sposobem pozwolę wam uzyskać te same owoce, zgodnie z dyspozycją duszy. Te Godziny są porządkiem Wszechświata oraz utrzymują Niebo i ziemię w harmonii i powstrzymują Mnie przed całkowitym zniszczeniem świata.

Córko Moja, za każdym razem, gdy dusza rozmyśla nad Moją Męką, gdy wspomina, co przecierpiałem lub Mi współczuje, otrzymuje na nowo dar zasług Mojego cierpienia. Moja Krew tryska, aby ją zalać, a Moje rany pospieszają, aby ją wyleczyć, jeśli jest pokryta ranami albo ją upiększyć.

Mimo całego dobra Mojej Męki, widać dusze słabe, ślepe, głuche, nieme, chrome, żywe trupy, które budzą wstręt. Dlaczego? Ponieważ Moja Męka poszła w zapomnienie. Wszelkie środki zaradcze niezbędne ludziom znajdują się w Moim Życiu i w Mojej Męce, ale stworzenia gardzą lekarstwem i nie troszczą się o środki. Widać więc, że mimo całego Odkupienia, stan człowieka pogarsza się, jakby był dotknięty nieuleczalną gruźlicą.

Przez kontakt z duszami, które rozważają te Godziny Mojej Męki, czuję jak są Mi wyciągane gwoździe, łamane ciernie, gojone rany i zmywane oplucia. Czuję jak zło, które czynią Mi inni, wymieniane jest na dobro.”

Do tej modlitwy zachęca nas także sama Maryja:

„Modlitwa najskuteczniejsza dla Serca Mojego Syna, która łagodzi Go najbardziej, to taka, kiedy stworzenie przyoblecze się w to, co On sam uczynił i przecierpiał, oddając to wszystko stworzeniu jako prezent. Dlatego też, Moje dziecko, włóż na swoją głowę koronę cierniową Jezusa. Przebij swe ręce i stopy Jego gwoździami i jako drugi Chrystus stań wobec Boskiego Majestatu. To niezwykłe widowisko wzruszy Go tak, że nie będzie wiedział, jak odmówić czegokolwiek duszy ubranej w Jego własny strój. Och, jakże mało stworzenia wiedzą, jak używać darów, które im dał Mój Syn! Takie były Moje modlitwy, jakimi modliłam się na ziemi i jakimi modlę w Niebie.”

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Wieczór z Maryją – 27 lutego 2020 r. – u św. Ojca Pio

Najbliższy Wieczór z Maryją w ostatni czwartek miesiąca:

27 lutego 2020, po Mszy św. o godz. 18.00
w Sanktuarium Św.Ojca Pio
Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 1,
odbędzie się spotkanie formacyjne
dla kandydatów na duchowych niewolników Maryi.

Św. Ludwik Maria pisze:
duszo, ty jesteś odkupiona
bezcenną krwią Jezusa Chrystusa,
masz się stać w życiu ziemskim tak świętą jak On,
a w wieczności tak uwielbioną jak On.
Zdobyć świętość to powołanie twoje.

Zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje, które rozpoczną się już 20 lutego: spotkanie organizacyjne po Mszy św. o godz.18.00
(zapisy —>>>)

Wieczór z Maryją – 30 stycznia 2020 – u św. Ojca Pio

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór z Maryją!

Jak zwykle w ostatni czwartek miesiąca, tym razem
30 stycznia 2020, po Mszy św. o godz. 18.00
w Sanktuarium Św.Ojca Pio
Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 1,
odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne
duchowych niewolników Maryi.

Kiedy wznoszę oczy ku Jezusowi, zawsze widzę przy Nim Maryję.
Nie rozdzielam tego, co Bóg złączył.

Maryja jest nie tylko z nami, Ona jest z Jezusem. Obiektywnie, są nierozerwalni, ponieważ są oboje całkowicie złączeni dla Odkupienia świata. Razem są na początku tajemnicy Zbawienia (Wcielenie Słowa w Maryi w Nazarecie) i razem w jej spełnieniu (wywyższenie ludzkości wraz ze Zmartwychwstałym, które dla Maryi dokonało się już w chwili Zwiastowania). Są razem w centralnym punkcie Odkupienia, jakim jest Krzyż. Subiektywnie więc, są nierozerwalnie złączeni w naszym życiu duchowym.

„Jeśli nie można wyobrazić sobie na ziemi wznioślejszego zajęcia nad służbę Bożą, jeśli najmniejszy sługa Boży bogatszy jest, możniejszy i szlachetniejszy niż ci wszyscy królowie i cesarze ziemi, co nie są sługami Boga, to jakże wielkie są bogactwa, jakże wielka potęga i godność wiernego i doskonałego sługi Bożego, co służbie tej poświęca się całkowicie, bez zastrzeżeń i bez granic! Takim sługą jest ów, kto z miłości stał się wiernym niewolnikiem Jezusa i Maryi; kto oddał się całkowicie na służbę tego „Króla królów” przez ręce Jego Najświętszej Matki; kto dla siebie nic nie zatrzymał. Całe złoto ziemi, wszelka piękność niebios nie dorównują wartości takiego sługi.”
(św. Ludwik M. Grignon de Montfort)

Czekamy na Was!

Wieczór z Maryją – w Kodniu 18.01.2020r.

W najbliższą sobotę
18 stycznia 2020 r.
nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM
poprowadzi
Wieczór z Maryją
w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej
Królowej Podlasia – Matki Jedności


W programie:
19.00 – Konferencja o Maryi (Ania Kozikowska, WDNM)
– Uwielbienie Boga w Maryi i z Maryją (WDNM)
(Adoracja Najświętszego Sakramentu)
20.30 – Różaniec św. wg św.Ludwika Marii Grignion de Montfort
(transmisja w Radio Podlasie) oraz Apel Maryjny
21.45 – Msza św. z możliwością przyjęcia Szkaplerza Matki Bożej Kodeńskiej

Serdecznie zapraszamy!

Msza św. dziękczynna – 4 stycznia 2020 r. godz. 10.00 „Dobry Zakątek” Konstancin

Aby wyrazić Bogu i Maryi naszą wdzięczność w pierwszą sobotę stycznia (4.01) o godz. 10.00 w Kaplicy pw. Świętej Rodziny w Domu Rekolekcyjnym „Dobry Zakątek” (Konstancin-Jeziorna, u. Słowackiego 8) będzie sprawowana Msza św. dziękczynna za Was – Duchowych Niewolników Maryi. Zapraszamy Was do udziału w tej Eucharystii, aby podziękować za łaskę 33-dniowych rekolekcji i wszystkie ich owoce (te już rozpoznane i za te, które dopiero Bóg nam objawi). Przekażemy też nasz dar – figurę Maryi do kaplicy.

Po Eucharystii zapraszamy Was na spotkanie, w ramach którego będzie czas, by podzielić się swoimi doświadczeniami na drodze życia z Maryją i w Maryi. Będziemy Wam służyć także naszym doświadczeniem, odpowiadając na  Wasze pytania.

Do zobaczenia!

Wieczór z Maryją – 28 listopada 2019 – u św. Ojca Pio

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór z Maryją!

Najbliższy termin: 28 listopada 2019, po Mszy św. o godz. 18.00
Sanktuarium Św.Ojca Pio, Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 1

„Dusza Maryi niech będzie w każdym z nas, by wielbić Pana,
a duch Maryi niech będzie w każdym z nas,
by się rozradować w Bogu.”
(św. Ambroży)

„Maryja jest zaprawdę przedziwnym echem Boga;
odpowiada zawsze i jedynie: BÓG – skoro kto zawoła: Maryjo!
Ona wielbi tylko Boga”
(św. Ludwik M. Grignon de Montfort)