Najbliższy Wieczór z Maryją – 25.11 – KLEJNOT POKORY

Bóg Najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja, którą święci nazywają „skarbcem Pana”, z którego pełności bogactwa spływają na ludzkość.
– św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, teza 23).

Na najbliższym „Wieczorze z Maryją” będziemy w tym „skarbcu Pana” podziwiać drogocenny KLEJNOT POKORY!

Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, Stwórca wszystkich galaktyk dał się zamknąć w powłoczce ludzkiego ciała i ogarnąć przez łono Niepokalanej Niewiasty; Król Wszechświata, który się poniżył, by przybrać postać sługi, opuścił niebo nie dlatego, aby Mu służono, ale aby On wszystkim służył.
To właśnie pokora przyciągnęła Jego spojrzenie do najczystszej Dziewicy w nazaretańskim domku, bo kiedy oko ludzkie szuka wielkości i jest zachwycone tym, co jaskrawe, Bóg nie patrzy na wygląd, lecz na serce i zachwyca się pokorą!

O Maryjo,
kto spogląda na Ciebie, doznaje pociechy w każdym utrapieniu, ucisku i przykrości i jest zwycięzcą w każdej pokusie.
Kto nie wie, kim jest Bóg, niech ucieka się do Ciebie, Maryjo.
Kto nie znajduje miłosierdzia w Bogu, niech zwraca się do Ciebie, Maryjo.
Kto nie zgadza się z wolą Boga, niech odda się Tobie, Maryjo.
Kto upada wskutek słabości, niech ucieka się do Ciebie, bo jesteś tak można i silna!
Kto nieustannie musi walczyć, niech biegnie do Ciebie, bo Ty jesteś morzem spokojnym…
Kuszony… niech wzywa Ciebie, bo Ty jesteś matką pokory, i nie ma niczego, co by skuteczniej odrzuciło szatana niż pokora. Niech biegnie do Ciebie, niech zwraca się do Ciebie, o Maryjo!
(św. M. Magdalena de Pazzi).

Pokorna Maryja była mężną, jako obóz porządnie uszykowany do boju, którego lęka się piekło i na gorące wezwanie Jej Imienia pierzcha z trwogą.

Pokorna Dziewica jest Matką Prawdy niestworzonej, stolicą Mądrości. I dlatego pokorni czciciele Maryi dochodzili do wielkiej mądrości, stali się orłami wiedzy duchownej, filarami Kościoła, jak choćby św. Augustyn, św. Anzelm, św. Tomasz z Akwinu, św. Bernard, św. Albert Wielki, Jan Gerson itd.
 
Maryja pokorna jest najczystszą Dziewicą. Bezwstydni i dumni nie mogą znosić tych dwóch cnót i nie oddają czci Maryi Pannie. Przyjdź, aby się za nich pomodlić i zdobyć ich serca dla Maryi!
Będziemy modlić się dla nas wszystkich o ten drogocenny klejnot!

Weź, o Panie, tę nędzę, którą daję i tę nicość, którą jestem,
a daj mi to bogactwo, na które czekam i to Wszystko, którym jesteś!

O mój Jezu, cichy i pokorny, uczyń serce me według Serca Twego!

Weź, o Maryjo, tę nędzę, którą mogę Ci dać i tę nicość, którą jestem,
a daj mi to bogactwo, które Ty możesz mi dać – i które dałaś mi, wypowiadając swoje „Fiat!” – Jezusa Chrystusa, który jest Wszystkim!

Jak Serce Jezusowe, tak niech i moje serce będzie przez Ciebie uformowane, „przez Ducha Świętego w łonie Dziewicy Matki tworzone” i stanie się „według Serca Jezusowego”. Amen.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy nie tylko duchowych niewolników Maryi!

Czekamy na Was!
W czwartek, 25 listopada 2021, w Sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu (ul.Fieldorfa 1). Rozpoczynamy wspólnym udziałem we Mszy świętej o godz. 18.00, a następnie będziemy modlić się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem do ok. 20.30. Będziemy śpiewać Litanię o pokorę!

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

NAJŚWIĘTSZA MARYJA zawiązała kolejną GRUPĘ Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi:

w Parafii NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY w BIAŁEJ PODLASKIEJ (ul. Brzeska 33a)

Zapraszamy wszystkich niewolników z miłości na najbliższe comiesięczne spotkanie:

CZWARTA ŚRODA MIESIĄCA – 29 września – godz. 18.00
Słowo wygłosi o. Dariusz Galant OMI z Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, a modlitwę adoracyjną z Maryją poprowadzą animatorzy 33-dniowych rekolekcji ze Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM z Warszawy.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Różaniec pasyjny – nabożeństwo niewolników z miłości

PASYJNY KRZYŻ SERCA JEZUSOWEGO KOŃCA CZASU – ostatni środek zaradczy dla świata dany na czasy najtrudniejsze przy wzmagających się prześladowaniach Kościoła Świętego i ludzi dobrej woli. 
(Wszystkie informacje dotyczące Pasyjnego Krzyża Serca Jezusowego Końca Czasu zaczerpnęliśmy z Modlitewnika polecanego przez kapłanów: „MODLITWA OFIARA i POKUTA jedyną drogą do prawdziwego życia w Bogu” Wyd. Maria Vincit, 2012, Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej w Warszawie przy Parafii Św. Patryka Diecezja Warszawsko-Praska)

PASYJNY RÓŻANIECSpójrz na różaniec, w którym tyle razy mówi się tę samą modlitwę, wymawiając swoje słowa jednocz się ze słowami, które Ja mówiłem do Mego Ojca w owych nocach, całych spędzanych na kolanach przed Nim… 

Po nabożeństwie będzie możliwość zaopatrzenia się w Pasyjny Różaniec. Każdy otrzyma ulotkę z modlitwami (Nihil obstat).

Panie Jezu, o cóż Cię proszę? O duchowe potomstwo: o niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy by umarli dla własnej woli, co ich głuszy i hamuje, spełniali wyłącznie Twoją wolę i druzgotali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach… 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

DO ZOBACZENIA!

24 Godziny Służby Miłości

Zapraszamy na rekolekcje kontemplacyjne
Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

„24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”
Zegar Męki Pańskiej wg Sł.B.Luizy Piccarrety


6 – 29 listopada 2021 r. – ZAPISY TRWAJĄ
19 listopada – 12 grudnia 2021 r. – ZAPISY TRWAJĄ

Rozpoczynamy kolejną edycję rekolekcji kontemplacyjnych „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”.
Ćwiczenia te są jak najbardziej wskazane do podejmowania najczęściej jak to jest dla nas możliwe, nawet kilka razy w ciągu roku, czy edycja po edycji. Pamiętamy słowa Pana Jezusa skierowane do Sł. B. Luizy Piccarrety: „Moja córko, gdybyś wiedziała, jakiej radości zaznaję widząc cię, jak odmawiasz te Godziny Mojej Męki i jak wiele razy je powtarzasz, byłabyś szczęśliwa.”

Pragniemy czynić wszystko z Maryją.
Nasza Niebiańska Mama przez całe życie z wielką miłością rozważała mękę swojego Syna, uzyskując tym niezliczone owoce dla dusz. Pan Jezus mówił:  „Moja ukochana Mama nigdy nie odrywała myśli od Mojej Męki. Poprzez powtarzanie Mojej Męki cała napełniła się Mną. Tak dzieje się z każdą duszą: poprzez powtarzanie tego, co Ja wycierpiałem, dusza napełnia się Mną.”

Maryja wzywa nas do rozważania męki Pana Jezusa, mówiąc, że jest to najskuteczniejsza modlitwa dla Serca Jej Syna, ta, która łagodzi Go najbardziej, dzięki przyobleczeniu się w Jego własne zasługi. Ostrzega również, mówiąc do mistyczki, że „[złe duchy] dokładają wszelkich wysiłków, aby zatrzeć w duszy człowieka pamięć o dziele Odkupienia, a zwłaszcza o męce i śmierci Pana Jezusa. Osiągają ten cel w przypadku wielu ludzi i szerzą spustoszenie pomiędzy duszami. „

Dalej nasza Mama uczy nas: „Jeżeli natomiast człowiek pobożnie rozpamiętuje mękę Chrystusa, wtedy szatani tracą odwagę i boją się nawet wystawiać na pokusy taką duszę. Wiedzą bowiem, że z rozpamiętywania męki Pańskiej pochodzi siła, która uniemożliwia im zbliżenie się do takiego człowieka.” 

Jak bardzo potrzeba nam wołać dzisiaj za świętym Ludwikiem: Kiedyż nastanie ten potop ognia czystej miłości, który rozpalisz po całym okręgu ziemi w sposób łagodny, a tak porywający, że wszystkie narody: poganie, innowiercy i Żydzi zostaną zapaleni i nawrócą się? Nikt się nie schroni przed jego żarem. Niech zapłonie ten boski ogień, który Chrystus Pan przyniósł na ziemię, zanim rozgorzeje ogień Twego gniewu zamieniający całą ziemię w popiół. Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi. Ześlij na ziemię Twojego Ognistego Ducha, by powołać kapłanów płomiennych, których działalność odnowi oblicze ziemi i odrodzi Twój Kościół”. (Modlitwa Płomienna, 17)

Amen

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – wypełnij >>>FORMULARZ<<< 

Szczegóły: <<<TUTAJ>>>
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Czekamy na Was!

Świat ginie, bo…

W kolejnym już roku, całym sercem zapraszamy na bardzo szczególne nabożeństwo, aby we wspólnocie przyjaciół Ukrzyżowanego obchodzić Święto Podwyższenia Krzyża Świętego:

Świat ginie, bo nie myśli o Męce Jezusa Chrystusa. Czyń wszystko, co możesz, by o niej myślał, by się zbawił. Matka Boża do s. Apolonii Andriveau

Panie Jezu, o cóż Cię proszę? O duchowe potomstwo: o niewolników Twojej miłości i Twojej woli, o ludzi według Serca Twego, którzy by umarli dla własnej woli, co ich głuszy i hamuje, spełniali wyłącznie Twoją wolę i druzgotali wszystkich Twoich nieprzyjaciół, jako nowi Dawidowie z laską Krzyża i procą Różańca świętego w rękach… 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort 

DO ZOBACZENIA!

Wieczór z MARYJĄ – 16 lipca 2021 . (Wyszków)

Tematem przewodnim najbliższego Wieczoru z Maryją będzie SZATA MARYI (szkaplerz) i pogłębiona refleksja nad tajemnicą objawioną światu przez Matkę Bożą: „Matka Boża chce, abyśmy wszyscy nosili szkaplerz” (S. Łucja z Fatimy).
Podczas Wieczoru z Maryją będzie możliwość przyjęcia szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel. Kto nosi już szkaplerz niech przyprowadzi tych, którzy jeszcze się nie odziali tą Niepokalaną szatą.
Intencja wspólnej modlitwy:   Chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu – Stwórcy Niepokalanej Maryi i Jej samej, Najświętszej Mamie, która już czeka, aby odziać nas w swoje szaty, przytulić nas wszystkich do Swego Bijącego dla nas Serca i … schronić nas pod Płaszczem Jej macierzyńskiej Miłości…

Przed nabożeństwem będzie możliwość zaopatrzenia się w sukienny szkaplerz wraz z pamiątkowym obrazkiem i złożyć ofiarę. Wszystkich chętnych bardzo prosimy o wypełnienie zgłoszenia do 13 lipca, abyśmy wiedzieli ile zakupić szkaplerzy.  <<<ZGŁOSZENIE NA SZKAPLERZ>>>