Wieczór z Maryją – 22 listopada 2022

Reklama

Z Maryją… Święto Podwyższenia Krzyża

Ave Maria!
Ave Crux!

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

O, Najwyższy Boże, Jedyny nasz Panie, niech słowa tego zaproszenia będą przyjęte przez Ciebie jako nasza najczulsza modlitwa. Modlitwa z miłością do Ciebie, z miłością do Najświętszej Niepokalanej Maryi i do naszych braci. Spraw prosimy, aby serca tych, którzy przeczytają poniższe słowa, zostały poruszone i odpowiedziały na to zaproszenie według Twojej Świętej Woli. Amen. 

Duchowi niewolnicy Jezusa w Maryi, 
niewolnicy z miłości!
Apostołowie czasów ostatecznych!
Przyjaciele Ukrzyżowanego!

Z ogromną wdzięcznością Najwyższemu Bogu zapraszamy Was na Wieczór z Maryją pod Krzyżem – modlitwę z Maryją, we wspólnocie Jej dzieci, sług i niewolników z miłości, które – jak co roku – pragną RAZEM przeżywać Święto Podwyższenia Krzyża Świętegoz największą czcią i miłością.

14 września – w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (środa) spotykamy się na Mszy św. o godz. 18.00 w Kościele pw. Narodzenia NMP w centrum Warszawy (Al. Solidarności 80; popularnie zwanym „przesuwanym„). Po Mszy św. poprowadzimy adorację, podczas której każdy otrzyma łaskę indywidualnego błogosławieństwa Relikwiami Krzyża Świętego.

Czytaj dalej „Z Maryją… Święto Podwyższenia Krzyża”

Wieczór z Maryją – 30 czerwca 2022

Czy znasz miłość Chrystusa?

Miesiąc lipiec poświęcony jest uczczeniu Najdroższej Krwi naszego Umiłowanego Pana.

Kościół święty wskazuje ci, by cały ten wakacyjny miesiąc poświęcić na rozważanie drogocennej Krwi, a ty tak mało o tym myślisz!… Najzwyklejsze, najpospolitsze cierpienia z powodu upału, owadów, nieprzewidzianych niepowodzeń, maleńkich przykrości, możesz ofiarować Jezusowi jako wynagrodzenie. Myśleć o strumieniach Krwi spływających z Krzyża i pomnażać swą wiarę w Jej nieskończoną oczyszczającą moc; posługiwać się Nią i wyrażać swą ufność, w to, że WSZYSTKO da się oczyścić w Krwi Chrystusa.

Krew Chrystusa może oczyścić każdą winę, za którą żałujesz. Każdą! Dlaczego Jezus tyle jej przelał, skoro wystarczyła tylko jedna Jej kropla, aby cię zbawić? Chciej pragnąć, aby Krew Chrystusa w każdej chwili oczyszczała twoją duszę i cały świat.

Jeśli możesz, przyjdź na wspólne spotkanie formacyjne: Wieczór z Maryją w czwartek 30 czerwca do Sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu, aby we wspólnocie niewolników z miłości rozważać cenę naszego Zbawienia, uczyć się okrywać swą duszę Krwią Chrystusa jak płaszczem, obmywać się w Przenajdroższej Krwi i razem z Jezusem i Maryją rozlewać tę Krew na dusze dla chwały Ojca.

Bądź pociechą, jaką nieśli Jezusowi aniołowie w Getsemani. Tą pociechą było to, że skorzystasz z tej straszliwej agonii i z Jego Krwi spływającej na ziemię, że z prostotą dziecka zaczerpniesz z Niej potężną moc! Maryja pragnie, byś nabrał tego zwyczaju.

Z Najświętszą Maryją, wyglądając wspólnego spotkania – czekamy na Ciebie!

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Zegar Różańca Pasyjnego

Ave Maria! Ave Crux!

Drogi Przyjacielu Ukrzyżowanego Pana i Matki Bolesnej, 

Jeśli odprawiłeś z nami rekolekcje kontemplacyjne „24 GODZINACH SŁUŻBY MIŁOŚCI”, poznałeś ten DAR, teraz zapraszamy Cię do podjęcia wspólnego rozważania Męki Pana Jezusa poprzez najczulsze Serce Jego Bolesnej Mamy w Zegarze Różańca Pasyjnego

Termin: 1 – 25 lipca 2022 (druga edycja)

Pragniemy zjednoczyć się z Matką Bolesną, patrzeć na Mękę Jej Syna Jej Sercem, rozważać Jego i Jej mękę. To tutaj jest źródło wszystkich łask. To tutaj jest miejsce naszego zbawienia! Dlatego całe nasze życie musi być w cieniu Kalwarii – musimy być zawsze zjednoczeni z Jezusem Cierpiącym i Maryją Współcierpiącą.

To tutaj, na Kalwarii jest Nowy Adam i Nowa Ewa. Św.Ludwik Maria w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP” pisze, że Nowa Ewa – „Najświętsza Maryja Panna jest Dziewicą wierną, która przez swą wierność naprawia szkody, spowodowane przez wiarołomstwo niewiernej Ewy, i wyprasza wszystkim, którzy się do Niej przywiążą, wierność Bogu i wytrwałość” [t.175]. Chcemy rozważać w Bolesnym Sercu Maryi dzieło naszego odkupienia. Rozważać to, co zostało wyryte w Jej Sercu, co pozwala nam jeszcze głębiej poznać, że to co cierpiał Jezus Chrystus w Swym Ciele, Ona cierpiała w Swym Sercu, stając się Królową Męczenników. Jej Serce stało się kielichem wszystkich mąk. W tym Sercu, nasz Pan Jezus Chrystus „Bóg Syn dał swojej Matce wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi nieskończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył” [t.24]. To Ona otwiera nam oczy serca na prawdę o Miłości i daje nam udział w swojej heroicznej wierze, którą tylko Ona miała i zachowała!, kiedy wszyscy inni zwątpili. To Ona uczy nas doskonałego oddania, uczy nas czynów miłości! Miłości do końca.

Przystępując do Zegara Różańca Pasyjnego stajesz się, pod kierownictwem Maryi, apostołem posłanym do Twych braci i sióstr, by kolejne serca mogły lepiej zrozumieć czym jest Męka Jezusa Chrystusa, poznać niezgłębioną Miłość naszego Ukrzyżowanego Pana i jeszcze bardziej Go pokochać, z całego serca, ze wszystkich sił.

Czy pragniesz służyć twej Niepokalanej Matce, Pani i Królowej?

Maryja powierza Ci zadanie znalezienia osoby, którą zaprosisz i zachęcisz do udziału w Zegarze Męki Pańskiej „24 GODZINACH SŁUŻBY MIŁOŚCI”.

Z tą osobą będziesz tworzyć modlitewną parę, łącząc się i wspierając w modlitwie, podejmując ją w tym samym terminie (choć niekoniecznie w tych samych godzinach). Zaproszona przez Ciebie osoba przez 24 dni będzie rozważała 24 Godziny Męki Pańskiej, a Ty w tych samych dniach będziesz odprawiać Zegar Różańca Pasyjnego – dwa serca kontemplujące Dwa Serca. 

Poproś Maryję, aby wskazała Ci osobę, którą Ona pragnie zaprosić do Zegara, posługując się Tobą jako narzędziem w Jej jednoczących dłoniach. 

Z wiarą podejmij to zadanie, ufając, że Duch Maryi poprowadzi Cię do odpowiedniej osoby. Oddaj Maryi swoje usta, aby mówiła przez Ciebie do Swojego dziecka, zapraszając je do Zegara Męki Pańskiej. Zrób wszystko, co możesz, by znaleźć osobę do modlitewnej pary, a resztę pozostaw Duchowi Świętemu! Nie zniechęcaj się, jeśli ktoś Ci odmówi. Tak wielu spośród osób z naszego środowiska potrzebuje pogłębić i ożywić swoją relację z Jezusem! 

W przypadku znalezienia osoby, z którą utworzysz modlitewną parępoproś ją, by zgłosił/a się do udziału w rekolekcjach kontemplacyjnych „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”, wypełniając formularz i odznaczając opcję: w „modlitewnej parze” (1 – 25 lipca). ZGŁOSZENIE DO ZEGARA MĘKI PAŃSKIEJ

Szczegółowe informacje dot. ZEGARA RÓŻAŃCA PASYJNEGO oraz treść modlitwy są zamieszczone w przewodniku formacyjnym DNM pt. „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (s.38-178). <<< ZAPISY >>>

Treści rekolekcyjne do Zegara Męki Pańskiej (dla osoby, z którą tworzysz modlitewną parę) zamieszczone są w podręczniku formacyjnym DNM pt. „33 DNI. 24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA…” (sł. B. Luiza Piccarreta, Wyd.APOSTOLICUM 2020)

Obie książki można zamówić za pośrednictwem naszej strony internetowej: https://niewolnicy.wordpress.com/materialy_dla_dnm/

Bądźmy Apostołami Ukrzyżowanego Pana – w mocy Ducha Maryi zanieśmy Go innym! 

O Maryjo, daj nam Jezusa, oddaj nas Jezusowi, racz sprawić, abyśmy przez Ciebie mogli Go dawać innym! 

Z Panem Bogiem i Niepokalaną Matką Bolesną
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Wieczór z Maryją – w Dniu Mamy, 26 maja

Drodzy duchowi niewolnicy Jezusa w Maryi, niewolnicy z miłości!

Najbliższy Wieczór z Maryją odbędzie się w Dniu Mamy: 26 maja
w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie na Gocławiu (ul.Fieldorfa 1).

Rozpoczęcie wieczoru Mszą św. o godz. 18.00 sprawowaną w naszej intencji.

Po Mszy sw. zapraszamy na spotkanie z Mamą, której ofiarowaliśmy swoje serca, aby mogła kochać w nas i za naszym pośrednictwem i aby wszyscy mogli otrzymać pociechę Jej matczynej obecności. Nasza zatroskana o nas Mama wprowadziła nas na drogę nawrócenia i pokuty, powrotu do Boga i zbawienia. W Jej Macierzyńskim Niepokalanym Sercu przygotowuje nas do wyrzeczeń i umartwienia, odrzucenia szatana i jego pokus, zła i panowania nad namiętnościami, do modlitwy i pokuty, do ubóstwa i doskonałej miłości… czystości i świętości! Z Nią doświadczamy radości kroczenia – w duchu wolności – po drodze, którą Jej Boski Syn Jezus Chrystus nam wyznaczył, oraz radości dawania odpowiedzi na wielki dar udzielony nam przez Niego.

Podczas wspólnego uwielbienia z Maryją odprawimy rachunek sumienia z naszej praktyki „Świętej Niewoli Miłości”, nauczanej przez świętego Ludwika Maria de Montfort. W ciszy swoich serc, ze szczerością odpowiemy na Jej matczyne pytania.

Ta dobra Mama, czuła Mama, Mama twojej duszy oświeci cię, byś widział jasno wnętrze swojej duszy…  Poproś Ją wcześniej o łaskę postu w tym dniu (26 maja) oraz o to, by to spotkanie we wspólnocie Jej duchowych niewolników było dla ciebie z wielką korzyścią, abyś zrobił postęp na Bożej drodze. Nie lękaj się, jeżeli zobaczysz dużą odległość, którą musisz przejść. Mama twojej duszy będzie twoją drogą „łatwą, krótką i pewną”, jak mówi św. Ludwik Maria de Montfort. Proś tę Najświętszą Dziewicę, by wyprosiła dla Ciebie u swego Syna tę łaskę, byś kochał Ją coraz bardziej i bardziej, ufał Jej jeszcze mocniej i cenił jeszcze wyżej chwalebną i najpotężniejszą obronę tej Zwycięskiej Matki i Hetmanki!

Do zobaczenia !

Anna i Zbigniew Kozikowscy
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

24 Godziny Służby Miłości

Zapraszamy na rekolekcje kontemplacyjne
Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

„24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”
Zegar Męki Pańskiej wg Sł.B.Luizy Piccarrety


1 – 24 czerwca 2022 r. – ZAPISY TRWAJĄ
13 czerwca – 6 lipca 2022 r. – ZAPISY TRWAJĄ

Rozpoczynamy kolejne edycje rekolekcji kontemplacyjnych „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”.
Ćwiczenia te są jak najbardziej wskazane do podejmowania najczęściej jak to jest dla nas możliwe, nawet kilka razy w ciągu roku, czy edycja po edycji. Pamiętamy słowa Pana Jezusa skierowane do Sł. B. Luizy Piccarrety: „Moja córko, gdybyś wiedziała, jakiej radości zaznaję widząc cię, jak odmawiasz te Godziny Mojej Męki i jak wiele razy je powtarzasz, byłabyś szczęśliwa.”

Pragniemy czynić wszystko z Maryją.
Nasza Niebiańska Mama przez całe życie z wielką miłością rozważała mękę swojego Syna, uzyskując tym niezliczone owoce dla dusz. Pan Jezus mówił:  „Moja ukochana Mama nigdy nie odrywała myśli od Mojej Męki. Poprzez powtarzanie Mojej Męki cała napełniła się Mną. Tak dzieje się z każdą duszą: poprzez powtarzanie tego, co Ja wycierpiałem, dusza napełnia się Mną.”

Maryja wzywa nas do rozważania męki Pana Jezusa, mówiąc, że jest to najskuteczniejsza modlitwa dla Serca Jej Syna, ta, która łagodzi Go najbardziej, dzięki przyobleczeniu się w Jego własne zasługi. Ostrzega również, mówiąc do mistyczki, że „[złe duchy] dokładają wszelkich wysiłków, aby zatrzeć w duszy człowieka pamięć o dziele Odkupienia, a zwłaszcza o męce i śmierci Pana Jezusa. Osiągają ten cel w przypadku wielu ludzi i szerzą spustoszenie pomiędzy duszami. „

Dalej nasza Mama uczy nas: „Jeżeli natomiast człowiek pobożnie rozpamiętuje mękę Chrystusa, wtedy szatani tracą odwagę i boją się nawet wystawiać na pokusy taką duszę. Wiedzą bowiem, że z rozpamiętywania męki Pańskiej pochodzi siła, która uniemożliwia im zbliżenie się do takiego człowieka.” 

Jak bardzo potrzeba nam wołać dzisiaj za świętym Ludwikiem: Kiedyż nastanie ten potop ognia czystej miłości, który rozpalisz po całym okręgu ziemi w sposób łagodny, a tak porywający, że wszystkie narody: poganie, innowiercy i Żydzi zostaną zapaleni i nawrócą się? Nikt się nie schroni przed jego żarem. Niech zapłonie ten boski ogień, który Chrystus Pan przyniósł na ziemię, zanim rozgorzeje ogień Twego gniewu zamieniający całą ziemię w popiół. Stwarzasz je, gdy ślesz swego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi. Ześlij na ziemię Twojego Ognistego Ducha, by powołać kapłanów płomiennych, których działalność odnowi oblicze ziemi i odrodzi Twój Kościół”. (Modlitwa Płomienna, 17)

Amen

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ – wypełnij >>>FORMULARZ<<< 

Szczegóły: <<<TUTAJ>>>
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Czekamy na Was!