Wieczór z Maryją – w Kodniu 18.01.2020r.

W najbliższą sobotę
18 stycznia 2020 r.
nasza Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM
poprowadzi
Wieczór z Maryją
w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej
Królowej Podlasia – Matki Jedności


W programie:
19.00 – Konferencja o Maryi (Ania Kozikowska, WDNM)
– Uwielbienie Boga w Maryi i z Maryją (WDNM)
(Adoracja Najświętszego Sakramentu)
20.30 – Różaniec św. wg św.Ludwika Marii Grignion de Montfort
(transmisja w Radio Podlasie) oraz Apel Maryjny
21.45 – Msza św. z możliwością przyjęcia Szkaplerza Matki Bożej Kodeńskiej

Serdecznie zapraszamy!

Msza św. dziękczynna – 4 stycznia 2020 r. godz. 10.00 „Dobry Zakątek” Konstancin

Aby wyrazić Bogu i Maryi naszą wdzięczność w pierwszą sobotę stycznia (4.01) o godz. 10.00 w Kaplicy pw. Świętej Rodziny w Domu Rekolekcyjnym „Dobry Zakątek” (Konstancin-Jeziorna, u. Słowackiego 8) będzie sprawowana Msza św. dziękczynna za Was – Duchowych Niewolników Maryi. Zapraszamy Was do udziału w tej Eucharystii, aby podziękować za łaskę 33-dniowych rekolekcji i wszystkie ich owoce (te już rozpoznane i za te, które dopiero Bóg nam objawi). Przekażemy też nasz dar – figurę Maryi do kaplicy.

Po Eucharystii zapraszamy Was na spotkanie, w ramach którego będzie czas, by podzielić się swoimi doświadczeniami na drodze życia z Maryją i w Maryi. Będziemy Wam służyć także naszym doświadczeniem, odpowiadając na  Wasze pytania.

Do zobaczenia!

Wieczór z Maryją – 28 listopada 2019 – u św. Ojca Pio

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór z Maryją!

Najbliższy termin: 28 listopada 2019, po Mszy św. o godz. 18.00
Sanktuarium Św.Ojca Pio, Warszawa-Gocław, ul. Fieldorfa 1

„Dusza Maryi niech będzie w każdym z nas, by wielbić Pana,
a duch Maryi niech będzie w każdym z nas,
by się rozradować w Bogu.”
(św. Ambroży)

„Maryja jest zaprawdę przedziwnym echem Boga;
odpowiada zawsze i jedynie: BÓG – skoro kto zawoła: Maryjo!
Ona wielbi tylko Boga”
(św. Ludwik M. Grignon de Montfort)

Wieczór z Maryją – 31 sierpnia 2019 – MARYJA od TRZECH ZDROWAŚ

W najbliższą sobotę 31 sierpnia 2019 r. zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3) na kolejny Wieczór z Maryją – spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi. Tematem przewodnim będzie: Maryja od TRZECH ZDROWAŚ.

Pragnąc dodać jeszcze jeden kwiat do korony chwały Niepokalanej Maryi, chcemy przybliżyć jeszcze jeden sposób uczczenia Jej – sposób łatwy, mało pochłaniający czasu, a bardzo drogi Matce Najświętszej, jak to sama objawiła.

Sposób ten, to dziękczynienie Bogu poprzez odmawianie Trzech Zdrowaś Maryjo ku czci wielkich przywilejów Matki Bożej: Jej POTĘGI, MĄDROŚCI i MIŁOSIERDZIA za pomocą, których można się spodziewać obecności chwalebnej Dziewicy Maryi w godzinę śmierci.

Błogosławiony Dydak z Kadyksu, kapucyn, apostoł Hiszpanii (1733–1801), zwany apostołem Trójcy Świętej, tak pisze o tym nabożeństwie:
Jednym z najmilszych Jej nabożeństw jest pomagać Jej w dziękczynieniu Trójcy Przenajświętszej za niepojęte dary, jakie otrzymała w Niebie w dniu Wniebowzięcia. W tym dniu Ojciec Przedwieczny wywyższył Ją, dając Jej najwyższą władzę nad wszystkimi duchami niebieskimi; Syn Boży obdarzył Ją szczególną Mądrością, przewyższającą wszystkie rozumy anielskie; Duch Święty wzbogacił Ją takim nadmiarem miłości i miłosierdzia, że nie można tego ani wyrazić, ani pojąć.

Kto kocha Maryję, wynajduje bez przerwy nowe sposoby kochania Jej. Duszo, czy nie byłabyś szczęśliwa, czyniąc Ją szczęśliwą?… I jeszcze pozwól Jej wykonywać wyjątkową współpracę z Synem: polecaj Jej dusze!

Zachęcamy, aby na ten Wieczór z Maryją przynieść karteczkę z zapisaną intencją modlitewną. Wszystkie intencje złożymy w ręce Maryi od Trzech Zdrowaś, prosząc Ją by je ofiarowała Trójcy Przenajświętszej jako dziękczynienie za dary udzielone naszej Królowej, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników.

Niech to nasze wspólne spotkanie z Maryją od TRZECH ZDROWAŚ nauczy nas wiernie spełniać tę praktykę, i zachęci do gorliwszego wychwalania Maryi, a Matka Boża swoją Potęgą zachowa nas od złego, napełni nas swoją Mądrością  i nauczy żyć cnotliwie, a poprzez swe Miłosierdzie uprosi nam odpuszczenie win naszych i wyjedna zbawienie oraz szczęśliwą wieczność. Amen

„O, Maryjo, Moja dobra Matko, zachowaj każdego z nas teraz i w godzinę śmierci od grzechu śmiertelnego!”

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

Wieczór z Maryją – 27 lipca 2019 – Przyodziani w SZATĘ MARYI

W najbliższą sobotę 27 lipca 2019 r. zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3) na kolejny Wieczór z Maryją – spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi. Tematem przewodnim będzie SZATA MARYI (szkaplerz) i pogłębiona refleksja nad tajemnicą objawioną światu przez Matkę Bożą.

Warto wspomnieć, że 13 października 1917 roku, Matka Boża, podczas ostatniego spotkania z trojgiem dzieci w Fatimie, ukazała się pastuszkom w trzech różnych wizjach. W pierwszej, jako Matka Boża Różańcowa. W następnej, jako Matka Boża Bolesna u boku cierpiącego Jezusa. W trzeciej, jako Matka Boża Chwalebna ‒ Matka Boża z Góry Karmel. I gdy wiele lat później (w 1950 roku) w jednym z wywiadów s. Łucja została poproszona o komentarz do tej wizji, powiedziała: „Matka Boża chce, abyśmy wszyscy nosili szkaplerz”.

Podczas tego Wieczoru z Maryją będzie możliwość przyjęcia szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel.

Zachęcamy tych z Was, którzy nie założyli jeszcze na siebie SZATY MARYI, aby to uczynili lub też przyprowadzili ze sobą osoby, które rozważają, aby oddać się w szczególną opiekę Maryi.
Warto wiedzieć, jakie przywileje i zobowiązania z tego wynikają (zachęcamy do wysłuchania audiobooka nt. Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny: https://www.youtube.com/watch?v=Q2IO5uh9PGA )

Osoby chętne prosimy o mailowe zgłoszenie (oddani.Maryi@gmail.com) do środy (24.07) do godz.22.00.

Szkaplerz może przyjąć każdy, kto odczuwa taką potrzebę. Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza?
Dobrze, aby w chwili przyjęcia szkaplerza osoba była w stanie łaski uświęcającej. Trzeba jednak podkreślić, że to nie jest warunek sine qua non, bo szkaplerz jest sakramentalium, a nie sakramentem. Jeśli ktoś ma przeszkody do otrzymania rozgrzeszenia, ale chce przyjąć szkaplerz, to też może to zrobić. W takim wypadku należy starać się żyć najlepiej, jak tylko się potrafi, mimo różnego rodzaju przeszkód, i zrobić wszystko, by uporządkować swoje życie wg Bożego prawa.
Zachęca się także, żeby przyjmujący szkaplerz w tym dniu przyjął Komunię Świętą, ponieważ z przyjęciem szkaplerza wiąże się także łaska odpustu zupełnego.

Święta Pani Szkaplerzna z Góry Karmel módl się za nami, którzy jesteśmy przyodziani w ten znak zbawienia!

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

Wieczór z Maryją – DWA SERCA Miłości – 29 czerwca 2019 r.

W sobotę 29 maja br. kolejny Wieczór z Maryją, który tym razem odbędzie się w liturgiczne święto Niepokalanego Serca Maryi! Zatem tematem przewodnim w ramach formacji Duchowych Niewolników Maryi będą DWA SERCA MIŁOŚCI.

Przez Maryję do Jezusa

,,Przez Maryję przyszedł na świat Jezus Chrystus i przez Nią chce w świecie panować” (święty Ludwik de Montfort)

W planie Odkupienia ludzkości Matka nierozłącznie związana jest z Synem. Serce Maryi, które wchłaniało w siebie piękno, miłość, świętość Boga, przekracza wszelkie granice doskonałości wszystkich świętych ludzi. Najtrudniejsze doświadczenia nie mogły ugasić Jej żaru w oddaniu się Bogu i gotowości do ofiary, lecz podsycały miłość, co żywym źródłem wylewała się i wylewa z Serca Matki, stając się dla Jej dzieci nieustanną falą łask, pomocy i urzekająco pociągającym wzorem do naśladowania.

Ona jednak nie chcę stać się wyłącznym ośrodkiem miłości i kultu. Zawsze ukazuje nam Chrystusa jako bezpośredni i ostateczny cel naszych dążeń i ku Niemu kieruje. Całym wysiłkiem macierzyńskiej miłości pragnie swe dzieci wprowadzić w Serce Syna – źródło życia i świętości. Chce umieścić nas w Sercu Jezusa, które wzywa, byśmy pomogli Mu rozrzucać Jego płonące pochodnie po całym świecie, by Jego miłością zapalić każdą duszę.

Przyjdźmy czerpać szczęście w jego prawdziwym źródle. Skierujmy serce ku Bogu, który jest ośrodkiem naszego szczęścia. Zanurzmy się z miłością w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi.

O! Serca Pełne Miłości

O! Serca na zawsze miłością złączone!

Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie.

Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.

Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00, po której będziemy uwielbiać Boga rozważając doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy Maryi.

W Fatimie Matka Boża odkryła przed nami jedną z tajemnic Serca Boga. Wyraziła ją słowami: Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. „Nabożeństwa, które jest całkowitym poświęceniem się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości”. (s.Łucja)

Na zakończenie wypowiemy Akt Ofiarowania Panu Jezusowi przez Maryję wg Św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.

„[…] Nigdy bowiem nie czcimy więcej Jezusa Chrystusa niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę; czcimy Ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa.” – św. Ludwik M.G.deMontfort, Traktat…, [94]

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

WzM_Dwa Serca Milosci 2019

Wieczór z Maryją – 25 maja 2019

Już w sobotę 25 maja br. kolejny Wieczór z Maryją, by sławić wewnętrzne piękno Maryi – Dziewicy Niepokalanej – żywego przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi.

Tym razem tematem przewodnim w ramach formacji Duchowych Niewolników Maryi będzie MARYJA MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI. To także okazja do odnowienia swego całkowitego aktu oddania Maryi!

Pragniemy wynagradzać naszej Ukochanej Najświętszej Mamie, naszej Pani i Królowej za wszystkie akty profanacji dokonane wobec Niej!
Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 i nabożeństwem majowym, po którym będziemy uwielbiać Boga modlitwą wysławiania Maryi w kilku „odsłonach” Jej miłości.

Na zakończenie wypowiemy Akt Ofiarowania Panu Jezusowi przez Maryję wg Św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.

„[…] Nigdy bowiem nie czcimy więcej Jezusa Chrystusa niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę; czcimy Ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa.” – św. Ludwik M.G.deMontfort, Traktat…, [94]

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

WzM_Matka Pieknej Milosci 2019

Pierwsza Sobota dla Maryi – 6 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na 
„PIERWSZĄ SOBOTĘ DLA MARYI”

* KWADRANS z MARYJĄ
(rozważanie, towarzyszenie Maryi w intencji zadośćuczynienia)

* RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY
(sposób odmawiania zalecany przez św.Ludwika de Montfort)

* MSZA ŚWIĘTA
(w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi)

* ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
(rozważania treści z „Traktatu…” św.Ludwika de Montfort)

6 KWIETNIA, sobota od godz. 17.15

Prowadzi: Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
ul. Gwintowa 3, Warszawa-Siekierki

„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.” 
(Dzieciątko Jezus do siostry Łucji, 10 grudnia 1925 r.)

„Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość…” 
(Matka Boża do siostry Łucji, 10 grudnia 1925 r.)

 

Przyjdź!

Sercem do Serca Maryi…