Wieczór z Maryją – 31 sierpnia 2019 – MARYJA od TRZECH ZDROWAŚ

W najbliższą sobotę 31 sierpnia 2019 r. zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3) na kolejny Wieczór z Maryją – spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi. Tematem przewodnim będzie: Maryja od TRZECH ZDROWAŚ.

Pragnąc dodać jeszcze jeden kwiat do korony chwały Niepokalanej Maryi, chcemy przybliżyć jeszcze jeden sposób uczczenia Jej – sposób łatwy, mało pochłaniający czasu, a bardzo drogi Matce Najświętszej, jak to sama objawiła.

Sposób ten, to dziękczynienie Bogu poprzez odmawianie Trzech Zdrowaś Maryjo ku czci wielkich przywilejów Matki Bożej: Jej POTĘGI, MĄDROŚCI i MIŁOSIERDZIA za pomocą, których można się spodziewać obecności chwalebnej Dziewicy Maryi w godzinę śmierci.

Błogosławiony Dydak z Kadyksu, kapucyn, apostoł Hiszpanii (1733–1801), zwany apostołem Trójcy Świętej, tak pisze o tym nabożeństwie:
Jednym z najmilszych Jej nabożeństw jest pomagać Jej w dziękczynieniu Trójcy Przenajświętszej za niepojęte dary, jakie otrzymała w Niebie w dniu Wniebowzięcia. W tym dniu Ojciec Przedwieczny wywyższył Ją, dając Jej najwyższą władzę nad wszystkimi duchami niebieskimi; Syn Boży obdarzył Ją szczególną Mądrością, przewyższającą wszystkie rozumy anielskie; Duch Święty wzbogacił Ją takim nadmiarem miłości i miłosierdzia, że nie można tego ani wyrazić, ani pojąć.

Kto kocha Maryję, wynajduje bez przerwy nowe sposoby kochania Jej. Duszo, czy nie byłabyś szczęśliwa, czyniąc Ją szczęśliwą?… I jeszcze pozwól Jej wykonywać wyjątkową współpracę z Synem: polecaj Jej dusze!

Zachęcamy, aby na ten Wieczór z Maryją przynieść karteczkę z zapisaną intencją modlitewną. Wszystkie intencje złożymy w ręce Maryi od Trzech Zdrowaś, prosząc Ją by je ofiarowała Trójcy Przenajświętszej jako dziękczynienie za dary udzielone naszej Królowej, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany, i jako prośbę o nawrócenie grzeszników.

Niech to nasze wspólne spotkanie z Maryją od TRZECH ZDROWAŚ nauczy nas wiernie spełniać tę praktykę, i zachęci do gorliwszego wychwalania Maryi, a Matka Boża swoją Potęgą zachowa nas od złego, napełni nas swoją Mądrością  i nauczy żyć cnotliwie, a poprzez swe Miłosierdzie uprosi nam odpuszczenie win naszych i wyjedna zbawienie oraz szczęśliwą wieczność. Amen

„O, Maryjo, Moja dobra Matko, zachowaj każdego z nas teraz i w godzinę śmierci od grzechu śmiertelnego!”

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

Wieczór z Maryją – 27 lipca 2019 – Przyodziani w SZATĘ MARYI

W najbliższą sobotę 27 lipca 2019 r. zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul.Gwintowa 3) na kolejny Wieczór z Maryją – spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi. Tematem przewodnim będzie SZATA MARYI (szkaplerz) i pogłębiona refleksja nad tajemnicą objawioną światu przez Matkę Bożą.

Warto wspomnieć, że 13 października 1917 roku, Matka Boża, podczas ostatniego spotkania z trojgiem dzieci w Fatimie, ukazała się pastuszkom w trzech różnych wizjach. W pierwszej, jako Matka Boża Różańcowa. W następnej, jako Matka Boża Bolesna u boku cierpiącego Jezusa. W trzeciej, jako Matka Boża Chwalebna ‒ Matka Boża z Góry Karmel. I gdy wiele lat później (w 1950 roku) w jednym z wywiadów s. Łucja została poproszona o komentarz do tej wizji, powiedziała: „Matka Boża chce, abyśmy wszyscy nosili szkaplerz”.

Podczas tego Wieczoru z Maryją będzie możliwość przyjęcia szkaplerza Matki Bożej z Góry Karmel.

Zachęcamy tych z Was, którzy nie założyli jeszcze na siebie SZATY MARYI, aby to uczynili lub też przyprowadzili ze sobą osoby, które rozważają, aby oddać się w szczególną opiekę Maryi.
Warto wiedzieć, jakie przywileje i zobowiązania z tego wynikają (zachęcamy do wysłuchania audiobooka nt. Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny: https://www.youtube.com/watch?v=Q2IO5uh9PGA )

Osoby chętne prosimy o mailowe zgłoszenie (oddani.Maryi@gmail.com) do środy (24.07) do godz.22.00.

Szkaplerz może przyjąć każdy, kto odczuwa taką potrzebę. Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza?
Dobrze, aby w chwili przyjęcia szkaplerza osoba była w stanie łaski uświęcającej. Trzeba jednak podkreślić, że to nie jest warunek sine qua non, bo szkaplerz jest sakramentalium, a nie sakramentem. Jeśli ktoś ma przeszkody do otrzymania rozgrzeszenia, ale chce przyjąć szkaplerz, to też może to zrobić. W takim wypadku należy starać się żyć najlepiej, jak tylko się potrafi, mimo różnego rodzaju przeszkód, i zrobić wszystko, by uporządkować swoje życie wg Bożego prawa.
Zachęca się także, żeby przyjmujący szkaplerz w tym dniu przyjął Komunię Świętą, ponieważ z przyjęciem szkaplerza wiąże się także łaska odpustu zupełnego.

Święta Pani Szkaplerzna z Góry Karmel módl się za nami, którzy jesteśmy przyodziani w ten znak zbawienia!

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

Wieczór z Maryją – DWA SERCA Miłości – 29 czerwca 2019 r.

W sobotę 29 maja br. kolejny Wieczór z Maryją, który tym razem odbędzie się w liturgiczne święto Niepokalanego Serca Maryi! Zatem tematem przewodnim w ramach formacji Duchowych Niewolników Maryi będą DWA SERCA MIŁOŚCI.

Przez Maryję do Jezusa

,,Przez Maryję przyszedł na świat Jezus Chrystus i przez Nią chce w świecie panować” (święty Ludwik de Montfort)

W planie Odkupienia ludzkości Matka nierozłącznie związana jest z Synem. Serce Maryi, które wchłaniało w siebie piękno, miłość, świętość Boga, przekracza wszelkie granice doskonałości wszystkich świętych ludzi. Najtrudniejsze doświadczenia nie mogły ugasić Jej żaru w oddaniu się Bogu i gotowości do ofiary, lecz podsycały miłość, co żywym źródłem wylewała się i wylewa z Serca Matki, stając się dla Jej dzieci nieustanną falą łask, pomocy i urzekająco pociągającym wzorem do naśladowania.

Ona jednak nie chcę stać się wyłącznym ośrodkiem miłości i kultu. Zawsze ukazuje nam Chrystusa jako bezpośredni i ostateczny cel naszych dążeń i ku Niemu kieruje. Całym wysiłkiem macierzyńskiej miłości pragnie swe dzieci wprowadzić w Serce Syna – źródło życia i świętości. Chce umieścić nas w Sercu Jezusa, które wzywa, byśmy pomogli Mu rozrzucać Jego płonące pochodnie po całym świecie, by Jego miłością zapalić każdą duszę.

Przyjdźmy czerpać szczęście w jego prawdziwym źródle. Skierujmy serce ku Bogu, który jest ośrodkiem naszego szczęścia. Zanurzmy się z miłością w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi.

O! Serca Pełne Miłości

O! Serca na zawsze miłością złączone!

Uczyńcie mnie zdolnym do miłowania Was zawsze i nieustannie.

Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.

Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00, po której będziemy uwielbiać Boga rozważając doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy Maryi.

W Fatimie Matka Boża odkryła przed nami jedną z tajemnic Serca Boga. Wyraziła ją słowami: Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. „Nabożeństwa, które jest całkowitym poświęceniem się nawróceniu, oddaniu, głębokiej czci i miłości”. (s.Łucja)

Na zakończenie wypowiemy Akt Ofiarowania Panu Jezusowi przez Maryję wg Św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.

„[…] Nigdy bowiem nie czcimy więcej Jezusa Chrystusa niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę; czcimy Ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa.” – św. Ludwik M.G.deMontfort, Traktat…, [94]

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

WzM_Dwa Serca Milosci 2019

Wieczór z Maryją – 25 maja 2019

Już w sobotę 25 maja br. kolejny Wieczór z Maryją, by sławić wewnętrzne piękno Maryi – Dziewicy Niepokalanej – żywego przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość chce odbierać cześć i uwielbienie aniołów i ludzi.

Tym razem tematem przewodnim w ramach formacji Duchowych Niewolników Maryi będzie MARYJA MATKA PIĘKNEJ MIŁOŚCI. To także okazja do odnowienia swego całkowitego aktu oddania Maryi!

Pragniemy wynagradzać naszej Ukochanej Najświętszej Mamie, naszej Pani i Królowej za wszystkie akty profanacji dokonane wobec Niej!
Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 18.00 i nabożeństwem majowym, po którym będziemy uwielbiać Boga modlitwą wysławiania Maryi w kilku „odsłonach” Jej miłości.

Na zakończenie wypowiemy Akt Ofiarowania Panu Jezusowi przez Maryję wg Św.Ludwika Marii Grignion de Montfort.

„[…] Nigdy bowiem nie czcimy więcej Jezusa Chrystusa niż wtedy, kiedy czcimy Najświętszą Dziewicę; czcimy Ją zaś tylko dlatego, by doskonalej czcić Jezusa Chrystusa.” – św. Ludwik M.G.deMontfort, Traktat…, [94]

Serdecznie zapraszamy
do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
w Warszawie na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM 

WzM_Matka Pieknej Milosci 2019

Pierwsza Sobota dla Maryi – 6 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na 
„PIERWSZĄ SOBOTĘ DLA MARYI”

* KWADRANS z MARYJĄ
(rozważanie, towarzyszenie Maryi w intencji zadośćuczynienia)

* RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY
(sposób odmawiania zalecany przez św.Ludwika de Montfort)

* MSZA ŚWIĘTA
(w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi)

* ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
(rozważania treści z „Traktatu…” św.Ludwika de Montfort)

6 KWIETNIA, sobota od godz. 17.15

Prowadzi: Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
ul. Gwintowa 3, Warszawa-Siekierki

„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.” 
(Dzieciątko Jezus do siostry Łucji, 10 grudnia 1925 r.)

„Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość…” 
(Matka Boża do siostry Łucji, 10 grudnia 1925 r.)

 

Przyjdź!

Sercem do Serca Maryi…

Msza św. w intencji Duchowych Niewolników Maryi

Nasza posługa możliwa jest m.in. dzięki Waszej ofiarnej modlitwie. Dziękujemy Wam za zamawiane Msze św. w intencji naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi i kapłanów posługujących naszej Wspólnocie.

Najbliższa taka Msza św. zostanie odprawiona jutro – we wtorek 2 kwietnia o godz. 8.00 w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul.Tamka 4A.
Bardzo dziękujemy naszej rekolektantce Kasi za tę ofiarę!

Następna comiesięczna Msza św. w intencji członków naszej Wspólnoty DNM oraz wszystkich Duchowych Niewolników Maryi, którzy oddali się z nami w Świętą Niewolę Miłości odbędzie się w Niedzielę 28 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach, ul. Gwintowa 3.

Serdecznie zapraszamy do osobistego udziału
lub duchowego łączenia się z nami.

Wieczór z Maryją Zwiastowania – 30 marca 2019

Wieczor_z_Maryja_Zwiastowania

W tym tygodniu, w poniedziałek 25 marca, przeżywaliśmy Święto Zwiastowania.

Tajemnica to tak wielka, że przed nią klękamy i całe serce winniśmy otwierać na jej przyjęcie, zgłębianie jej treści.

Dla nas duchowych niewolników Jezusa i Maryi to święto ma szczególnie ważny wymiar. Dlatego w ramach formacji Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM pragniemy zaprosić Was na najbliższy Wieczór z Maryją, którego tematem będzie:

Maryja Zwiastowania

Z „Traktatu…” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Niewolnicy miłości Jezusa w Maryi mają szczególną cześć do wielkiej Tajemnicy Wcielenia Słowa, obchodzonej 25 marca, a będącej właściwą tajemnicą tego nabożeństwa. Nabożeństwo to zrodziło się z natchnienia Ducha Świętego:

1) Aby uczcić i naśladować ową niewypowiedzianą zależność od Maryi, w jakiej Syn Boży żył na chwałę Boga, swego Ojca, i dla naszego zbawienia. Zależność ta występuje najjaśniej w tej właśnie tajemnicy, gdy Jezus Chrystus żyje jako więzień i niewolnik w łonie Najświętszej Maryi Panny, będąc we wszystkim od Niej zależnym.

2) Aby podziękować Bogu za niezrównane łaski, którymi obdarzył Maryję, a zwłaszcza za to, że Ją wybrał na swoją najgodniejszą Matkę, co się właśnie w tej tajemnicy dokonało.

Są to dwa zasadnicze cele niewoli Jezusa w Maryi.

Będziemy wspólnie rozważać tajemnicę Zwiastowania, Boże Objawienie, zstąpienie Ducha Świętego, przyjęcie Jezusa… Poznamy głębię zawołania, którym – my, niewolnicy Jezusa w Maryi – pozdrawiamy się: AVE MARIA!

Będziemy się przyglądać Maryi w momencie Zwiastowania. To wydarzenie – dzięki pokornej zgodzie Najświętszej Dziewicy na wypełnienie Bożego planu – zmieniło bieg historii świata! Maryja uczy nas gotowości na pełnienie Woli Bożej: „Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”.

Sercami przepełnionymi dziecięcą miłością pozdrawiajmy naszą Ukochaną Matkę – Wielką Matkę Boga i człowieka, która wiernie zachowuje w swym Niepokalanym Sercu „wielkie dzieła, które uczynił Jej Wszechmocny” i z uwagą słucha Boga i ludzi. Wraz z Nią oddajmy cześć Jezusowi Chrystusowi – Bogu, który stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy.

Całym sercem zapraszamy i czekamy na Was !

AVE MARIA !

Ania i Zbyszek Kozikowscy
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Błogosławiona jesteś, Maryjo, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

33 dni REKOLEKCJE – najbliższy termin

Osoby pragnące przygotować się do
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję 
w wigilię Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
24 marca 2019 r.
po uprzednim 33-dniowym przygotowaniu
na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

serdecznie zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje prowadzone przez naszą Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi, które rozpoczną się

spotkaniem organizacyjnym w Niedzielę, 10 lutego 2019 ro godz. 16.00
w sali teatralnej przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
(Warszawa-Siekierki, wejście od ul. Gościniec)

Podczas konferencji wprowadzającej na rekolekcyjną drogę usłyszymy informacje dotyczące przebiegu 33-dniowych rekolekcji oraz ważne wskazówki „Jak mądrze i roztropnie żyć w czasie odprawiania 33-dniowych rekolekcji?”.

Każdy uczestnik rekolekcji otrzyma dedykowany Przewodnik „33 dni Ad Iesum Per Mariam” z treściami do rozważań i modlitwami na każdy dzień. Pozostałe materiały do odprawienia przygotowań będą przekazane w kolejnych etapach rekolekcji. W dniu Aktu każdy otrzyma poświęcony łańcuszek niewolnika Maryi (na rękę), akt pamiątkowy oraz imienny certyfikat. 

Poniżej harmonogram spotkań:

10 II 2019 – Spotkanie organizacyjne (tydzień przed rozpoczęciem przygotowań)
Konferencja o 33-dniowych rekolekcjach + przekazanie materiałów
(ostatni dzień zapisów na tę edycję)
18 II 2019 – Msza św. inaugurująca rekolekcje oraz świadectwo
1. dzień przygotowań (rozpoczęcie rekolekcji)
23 II 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
6. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
2 III 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
13. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
9 III 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
20. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
16 III 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
27. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
22 III 2019 – Msza św. + Droga Krzyżowa wg wizji bł.A.K.Emmerich
33. dzień przygotowań (piątek, godz.18.00)
23 III 2019 – Msza św. + modlitwa przebłagania za grzechy, modlitwa uniżenia
Dzień przed Aktem Ofiarowania (sobota, godz.18.00)
24 III 2019 (w wigilię uroczystości Zwiastowania NMP – 25.03.) – Msza święta oraz uroczyste złożenie / odnowienie Aktu Ofiarowania.
Bardzo prosimy o zapisywanie się poprzez Formularz zgłoszeniowy do 10 lutego 2019 r.
Osoby, które z różnych względów (a zwłaszcza z powodu dużej odległości od Warszawy) nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniach rekolekcyjnych, mogą odprawiać z nami rekolekcje w trybie „łączności duchowej”, wypełniając wcześniej odpowiedni formularz najpóźniej do 7 lutego 2019 r.  Po dokonaniu opłaty rekolekcyjnej, wyślemy niezbędne materiały do osobistej pracy na każdy z 33 dni przesyłką pocztową. Zapis audio spotkań i konferencji oraz dodatkowe treści rekolekcyjne będą przesyłane drogą mailową w czasie trwania rekolekcji.
 
Jednocześnie informujemy, że późniejsze zapisanie się może spowodować opóźnienie w realizacji wysyłki z materiałami do osobistej pracy, prosimy zatem o cierpliwe oczekiwanie na zamówienie.