Pierwsza Sobota dla Maryi – 6 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na 
„PIERWSZĄ SOBOTĘ DLA MARYI”

* KWADRANS z MARYJĄ
(rozważanie, towarzyszenie Maryi w intencji zadośćuczynienia)

* RÓŻANIEC WYNAGRADZAJĄCY
(sposób odmawiania zalecany przez św.Ludwika de Montfort)

* MSZA ŚWIĘTA
(w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi)

* ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
(rozważania treści z „Traktatu…” św.Ludwika de Montfort)

6 KWIETNIA, sobota od godz. 17.15

Prowadzi: Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Miejsce: Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
ul. Gwintowa 3, Warszawa-Siekierki

„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.” 
(Dzieciątko Jezus do siostry Łucji, 10 grudnia 1925 r.)

„Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość…” 
(Matka Boża do siostry Łucji, 10 grudnia 1925 r.)

 

Przyjdź!

Sercem do Serca Maryi…

Msza św. w intencji Duchowych Niewolników Maryi

Nasza posługa możliwa jest m.in. dzięki Waszej ofiarnej modlitwie. Dziękujemy Wam za zamawiane Msze św. w intencji naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi i kapłanów posługujących naszej Wspólnocie.

Najbliższa taka Msza św. zostanie odprawiona jutro – we wtorek 2 kwietnia o godz. 8.00 w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul.Tamka 4A.
Bardzo dziękujemy naszej rekolektantce Kasi za tę ofiarę!

Następna comiesięczna Msza św. w intencji członków naszej Wspólnoty DNM oraz wszystkich Duchowych Niewolników Maryi, którzy oddali się z nami w Świętą Niewolę Miłości odbędzie się w Niedzielę 28 kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach, ul. Gwintowa 3.

Serdecznie zapraszamy do osobistego udziału
lub duchowego łączenia się z nami.

Wieczór z Maryją Zwiastowania – 30 marca 2019

Wieczor_z_Maryja_Zwiastowania

W tym tygodniu, w poniedziałek 25 marca, przeżywaliśmy Święto Zwiastowania.

Tajemnica to tak wielka, że przed nią klękamy i całe serce winniśmy otwierać na jej przyjęcie, zgłębianie jej treści.

Dla nas duchowych niewolników Jezusa i Maryi to święto ma szczególnie ważny wymiar. Dlatego w ramach formacji Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM pragniemy zaprosić Was na najbliższy Wieczór z Maryją, którego tematem będzie:

Maryja Zwiastowania

Z „Traktatu…” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Niewolnicy miłości Jezusa w Maryi mają szczególną cześć do wielkiej Tajemnicy Wcielenia Słowa, obchodzonej 25 marca, a będącej właściwą tajemnicą tego nabożeństwa. Nabożeństwo to zrodziło się z natchnienia Ducha Świętego:

1) Aby uczcić i naśladować ową niewypowiedzianą zależność od Maryi, w jakiej Syn Boży żył na chwałę Boga, swego Ojca, i dla naszego zbawienia. Zależność ta występuje najjaśniej w tej właśnie tajemnicy, gdy Jezus Chrystus żyje jako więzień i niewolnik w łonie Najświętszej Maryi Panny, będąc we wszystkim od Niej zależnym.

2) Aby podziękować Bogu za niezrównane łaski, którymi obdarzył Maryję, a zwłaszcza za to, że Ją wybrał na swoją najgodniejszą Matkę, co się właśnie w tej tajemnicy dokonało.

Są to dwa zasadnicze cele niewoli Jezusa w Maryi.

Będziemy wspólnie rozważać tajemnicę Zwiastowania, Boże Objawienie, zstąpienie Ducha Świętego, przyjęcie Jezusa… Poznamy głębię zawołania, którym – my, niewolnicy Jezusa w Maryi – pozdrawiamy się: AVE MARIA!

Będziemy się przyglądać Maryi w momencie Zwiastowania. To wydarzenie – dzięki pokornej zgodzie Najświętszej Dziewicy na wypełnienie Bożego planu – zmieniło bieg historii świata! Maryja uczy nas gotowości na pełnienie Woli Bożej: „Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”.

Sercami przepełnionymi dziecięcą miłością pozdrawiajmy naszą Ukochaną Matkę – Wielką Matkę Boga i człowieka, która wiernie zachowuje w swym Niepokalanym Sercu „wielkie dzieła, które uczynił Jej Wszechmocny” i z uwagą słucha Boga i ludzi. Wraz z Nią oddajmy cześć Jezusowi Chrystusowi – Bogu, który stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy.

Całym sercem zapraszamy i czekamy na Was !

AVE MARIA !

Ania i Zbyszek Kozikowscy
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

Błogosławiona jesteś, Maryjo, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

33 dni REKOLEKCJE – najbliższy termin

Osoby pragnące przygotować się do
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję 
w wigilię Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
24 marca 2019 r.
po uprzednim 33-dniowym przygotowaniu
na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
św. Ludwika Marii Grignion de Montfort 

serdecznie zapraszamy na 33-dniowe rekolekcje prowadzone przez naszą Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi, które rozpoczną się

spotkaniem organizacyjnym w Niedzielę, 10 lutego 2019 ro godz. 16.00
w sali teatralnej przy Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
(Warszawa-Siekierki, wejście od ul. Gościniec)

Podczas konferencji wprowadzającej na rekolekcyjną drogę usłyszymy informacje dotyczące przebiegu 33-dniowych rekolekcji oraz ważne wskazówki „Jak mądrze i roztropnie żyć w czasie odprawiania 33-dniowych rekolekcji?”.

Każdy uczestnik rekolekcji otrzyma dedykowany Przewodnik „33 dni Ad Iesum Per Mariam” z treściami do rozważań i modlitwami na każdy dzień. Pozostałe materiały do odprawienia przygotowań będą przekazane w kolejnych etapach rekolekcji. W dniu Aktu każdy otrzyma poświęcony łańcuszek niewolnika Maryi (na rękę), akt pamiątkowy oraz imienny certyfikat. 

Poniżej harmonogram spotkań:

10 II 2019 – Spotkanie organizacyjne (tydzień przed rozpoczęciem przygotowań)
Konferencja o 33-dniowych rekolekcjach + przekazanie materiałów
(ostatni dzień zapisów na tę edycję)
18 II 2019 – Msza św. inaugurująca rekolekcje oraz świadectwo
1. dzień przygotowań (rozpoczęcie rekolekcji)
23 II 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
6. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
2 III 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
13. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
9 III 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
20. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
16 III 2019 – Wspólne spotkanie: Msza św.+adoracja+konferencja
27. dzień przygotowań (sobota, godz.18.00)
22 III 2019 – Msza św. + Droga Krzyżowa wg wizji bł.A.K.Emmerich
33. dzień przygotowań (piątek, godz.18.00)
23 III 2019 – Msza św. + modlitwa przebłagania za grzechy, modlitwa uniżenia
Dzień przed Aktem Ofiarowania (sobota, godz.18.00)
24 III 2019 (w wigilię uroczystości Zwiastowania NMP – 25.03.) – Msza święta oraz uroczyste złożenie / odnowienie Aktu Ofiarowania.
Bardzo prosimy o zapisywanie się poprzez Formularz zgłoszeniowy do 10 lutego 2019 r.
Osoby, które z różnych względów (a zwłaszcza z powodu dużej odległości od Warszawy) nie mogą osobiście uczestniczyć w spotkaniach rekolekcyjnych, mogą odprawiać z nami rekolekcje w trybie „łączności duchowej”, wypełniając wcześniej odpowiedni formularz najpóźniej do 7 lutego 2019 r.  Po dokonaniu opłaty rekolekcyjnej, wyślemy niezbędne materiały do osobistej pracy na każdy z 33 dni przesyłką pocztową. Zapis audio spotkań i konferencji oraz dodatkowe treści rekolekcyjne będą przesyłane drogą mailową w czasie trwania rekolekcji.
 
Jednocześnie informujemy, że późniejsze zapisanie się może spowodować opóźnienie w realizacji wysyłki z materiałami do osobistej pracy, prosimy zatem o cierpliwe oczekiwanie na zamówienie.