PASYJNE CZYNY MIŁOŚCI

Drogi bracie, droga siostro w Chrystusie,

dołącz do Maryi i Jana, stań pod krzyżem, aby zapatrzeć się w Tego, który do końca umiłował. Stań w ciszy u stóp zawieszonego Boga na placu egzekucji, na wzgórzu Golgoty.

Ze szczytu Kalwarii nie ogląda się widoków. Tu poznaje się co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnym. Tu wybija taka „GODZINA”, kiedy Miłość daje się zakuć w kajdany, by rozkuć z kajdan człowieka.

Pasyjne Czyny Miłości to „czyny serca” spełniane w całkowitej wolności z miłości i dla Miłości. To czyny serca spragnionego oddać wszystko dla ocalenia Miłości w duszach. 

To przede wszystkim pokutna intencja i czas ofiarowany Chrystusowi (jak mawiał bł. Stefan Wyszyński: „Czas to miłość!”). To towarzyszenie Chrystusowi w Jego bolesnej drodze krzyżowej, Męce i Śmierci na krzyżu. To łączenie się z boleściami Maryi i wierne trwanie pod krzyżem. To wreszcie szukanie Ukrzyżowanego i poddanie się w całkowitej uległości Duchowi Świętemu, by On doprowadził nas do całej prawdy! 

Przy Zmartwychwstaniu Chrystusa niewiasty usłyszały od anioła: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. (Mk 16, 6). Słowo Boże przekazuje nam zatem głęboką chrześcijańską prawdę: 

Kto szuka UKRZYŻOWANEGO, 

ten znajduje ZMARTWYCHWSTAŁEGO!

.

PASYJNE CZYNY MIŁOŚCI we Wspólnocie DNM w łączności duchowej

Przyjaciele Krzyża (wg św. Ludwika Maria Grignion de Montfort) 

– Rozpoczęcie: 24 marca 2022 r.
– Czas trwania: 30 minut dziennie, przez 24 dni
– Czytamy i rozważamy wskazany fragment z pism św.Ludwika Marii de Montfort
– Treści przesyłamy na adres mailowy
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, kontemplując drogę Syna Bożego do nas, odkrył, że doprowadza nas ona do autentycznego spotkania z Chrystusem i głębokiego zrozumienia Świętej Niewoli Miłości. Nasz święty patron zachęca nas do odkrycia dwóch ścieżek. Pierwszej –Syna Bożego wobec nas – od Jego wieczności w łonie Ojca, poprzez Jego dzieło twórcze, aż do Wcielenia i całkowitego oddania się na krzyżu. Drugiej ścieżki, która prowadzi nas do Chrystusa i polega na odpowiedzi na całkowitą miłość miłością całkowitą, wymaga czterech niezbędnych środków: pragnienia, modlitwy, umartwienia i całkowitego oddania się w niewolę miłości Maryi, Matki Chrystusa i naszej Matki. Święty Ludwik Maria zaprasza nas do szkoły świętości dla wszystkich, do poznania nauki o Krzyżu i zachęca, abyśmy, jak on, stali się Przyjaciółmi Krzyża. Ten szaleniec Ewangelii miał wielkie nabożeństwo do Krzyża. Krzyż był dla niego najważniejszym znakiem towarzyszącym mu w jego misyjnej działalności. Kontemplował Krzyż i dzień po dniu naśladował Chrystusa w tym, co nazywa szaloną miłością Krzyża. Zostawił nam, duchowym niewolnikom Jezusa i Maryi, wskazania jak patrzeć na drogę Krzyża w naszym życiu duchowym.

    <<< ZAPISY >>>

Godzina Święta (pięć kolejnych czwartków)  

– Rozpoczęcie: 31 marca 2022 r.
– Czas trwania: 1 Godzina przez pięć kolejnych czwartków
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum)
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

    <<< ZAPISY >>>

Różaniec do Siedmiu Boleści  

– Rozpoczęcie: 1 kwietnia 2022 r.
– Czas trwania: wtorki i piątki (1 – 15 kwietnia 2022 r.)
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum)
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

    <<< ZAPISY >>>

Różaniec Siedmiu Słów z Krzyża  

– Rozpoczęcie: 9 kwietnia 2022 r.
– Czas trwania: codziennie przez 7 dni
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum)
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

    <<< ZAPISY >>>

Zegar Męki Pańskiej (wg Sł.B.Luizy Piccarreta)  

– Rozpoczęcie: 31 marca – 23 kwietnia 2022 r. 
                         14 kwietnia – 8 maja 2022 r. 
– Rekolekcje kontemplacyjne 24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI
– Czas trwania: 1 Godzina dziennie przez 24 dni (rozważanie Męki Pana Jezusa)
– „24 Godziny Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa” Luiza Piccarreta (Wyd.Apostolicum)
– Intencja: Rekolekcje „24 Godziny Służby Miłości” ofiarowujemy w intencji całego Kościoła świętego i prosimy naszego Boga przez Niepokalane Serce Maryi za wszystkich kapłanów o żar miłości do Jezusa i Maryi, o zachowanie świętej wiary, o wierność powołaniu, o odwagę w służbie miłości, o świętość. Pragniemy wynagradzać Bogu Ojcu za grzechy swoje i ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy nie chcą znać Boga, a teraz są szczególnie wezwani do pokuty i podjęcia drogi nawrócenia do Boga. Każdego dnia podczas tych rekolekcji będziemy przepraszali za wszystkie rodzaje grzechów naszych i innych ludzi i starali się naprawiać szkody wyrządzone przez grzech. Pragniemy okazać czułą miłość Jezusowi i przez swoją obecność, słowa, gesty, czyny chcemy wylać balsam na Jego rany i wynagradzać Mu wzgardę, której doświadcza od nas samych i tak wielu innych.

 <<< ZAPISY >>>

Zegar Różańca Pasyjnego 

– Rozpoczęcie: 31 maja 2022 r.
– Zakończenie: Uroczystość Niepokalanego Serca Maryi 25 czerwca 2022 r.
– Czas trwania: 1 Godzina dziennie przez 24 dni
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum)   
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

Sami nie jesteśmy w stanie wynagrodzić Bogu za grzechy, tak jak Pan Bóg na to zasługuje, lecz możemy ofiarować Bogu Ojcu to, co Jezus za nas wycierpiał i przekazał nam jako dar. 

Każdy uczestnik rekolekcji będzie razem z Jezusem wynagradzał Bogu Ojcu przez codzienne rozważanie jednej z 24 Godzin Jego bolesnej Męki, wnikając w uczucia Bolesnego Serca Matki, odmawiając Różaniec Pasyjny . 

Prośmy Maryję, aby nas uczyła rozważać Mękę Jej Syna i trwać w miłosnym zjednoczeniu z Nim, zarówno na kolanach jak i wśród codziennych czynności.

    <<< ZAPISY >>>

.

.

.

© Anna Kozikowska, Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM

%d blogerów lubi to: