Stowarzyszenie

Stowarzyszenie DNM

Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi („Stowarzyszenie DNM”) jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Ma ono za zadanie być prawnym i materialnym zapleczem Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM („WDNM”). Stowarzyszenie DNM zostało wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 500.

Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem krzewienia duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

DZIĘKI WSPARCIU NASZYCH DARCZYŃCÓW MOŻEMY DZIAŁAĆ DLA MARYI

Wsparcie modlitewne – najcenniejsze!

Osobom, które są chętne modlitewnie wesprzeć dzieła prowadzone przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi, dla których powołane zostało Stowarzyszenie DNM, całym sercem dziękujemy i odwzajemniamy modlitwą pełną wdzięczności!

Wsparcie finansowe

Darowiznę można przekazać za pomocą przelewu tradycyjnego. Za każdy dar serca Bóg zapłać!

Stowarzyszenie DNM
22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
W tytule przelewu prosimy wpisać: “Darowizna na cele statutowe”.

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW (dla przelewów zagranicznych)

Dziękujemy za wsparcie dzieła z Maryją, w Maryi, przez Maryję … dla Jezusa!

WKRÓTCE znajdziesz tu nasz NEWSLETTER: