Stowarzyszenie

Stowarzyszenie DNM

W związku z coraz liczniejszym działaniami naszej Wspólnoty, zostało założone Stowarzyszenie DNM, które ma za zadanie być prawnym i materialnym zapleczem naszej Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM. A być może ogólnie wspólnot, bo jednym z celów stowarzyszenia jest pomoc przy zakładaniu innych wspólnot. Nasze stowarzyszenie zostało wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 500.

Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem krzewienia duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Cel ten jest realizowany m.in. przez:

1. organizowanie rekolekcji, kursów, konferencji;
2. organizowanie wydarzeń i spotkań modlitewnych;
3. organizowanie spotkań promujących duchowe niewolnictwo Maryi;
4. dystrybucja materiałów rekolekcyjnych i materiałów związanych z celami Stowarzyszenia;
5. rozpowszechnianie wydawnictw i materiałów formacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia;
6. zakładanie, budowanie i prowadzenie wspólnot i grup modlitewnych;
7. wolontariat.

Osoby, które są chętne materialnie wesprzeć działalność naszego stowarzyszenia (czyli wszystkich dzieł przez nas realizowanych), mogą to zrobić wpłacając pieniądze na konto:

Stowarzyszenie DNM
22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
W tytule przelewu prosimy wpisać “Darowizna na cele statutowe”.

Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi!

 

Reklamy