TRAKTAT

Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwik Maria de Montfort, Wyd. Apostolicum, 2021

Konferencje dostępne będą dla osób uczestniczących w rekolekcjach.

REKOLEKCJE Z TRAKTATEM <<<  ZAPISY  >>>

Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii to lektura, na którą można patrzeć jak na „Ewangelię o Maryi”. Niewątpliwie jest to wybitne i natchnione dzieło służące do rozważania i modlitwy niż do klasycznej lektury. Treści tam zawarte zachwycają i głębią, i świeżością, i tajemniczością; sprawiają, że zauważamy coś, co do tej pory było przed nami niejako zakryte. Odkrywamy nowe smaki dla duszy i skarby dla naszego wzrostu w wierze.

Nie od razu doświadcza się tych rozkoszy dla duszy. Zwykle wcześniej trzeba się trochę natrudzić, a czasem wręcz pokonać siebie i wytrwać w czytaniu.

Są tacy, którzy szybko zniechęcają się, mówiąc: „czytam i nic nie rozumiem”. Są też osoby, które przeczytały cały Traktat i nie widzą potrzeby powrotu do jego ponownej lektury. Jakakolwiek przyczyna sprawia nam trudność w podejmowaniu czytania Traktatu, warto ją przezwyciężyć i ćwiczyć się w wytrwałym studiowaniu tego dzieła, aby pojąć czym jest doskonałe nabożeństwo i jak nim żyć na co dzień, aby rozpakować ten wielki prezent, dar od Boga. 

W przedmowie księdza F.W. Fabera do wydania francuskiego czytamy: „Zobaczymy tam objawione nam serce tego, który nie znał słuszniejszego imienia niż niewolnik Jezusa w Maryi. To wyjaśnienie nie będzie jednakowo zrozumiałe dla wszystkich. Musimy tutaj przypomnieć sobie słowo odwiecznej Mądrości: Ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Historia życia tego świętego będzie zrozumiała tylko dla chrześcijanina. Możemy również powiedzieć, że to niewielkie dzieło nigdy nie zostanie zrozumiane przez chrześcijanina, któremu nazbyt obce są zasady pokory i ewangelicznej prostoty, a także, że mędrcy tego świata będą zszokowani lekcjami prawdziwej mądrości, które przeczytają bez wnikania w ich sens. (…) Spieszę jednak dodać, że szczere i proste dusze będą się delektować manną ukrytą w pobożnych i wzruszających wskazaniach kapłana pełnego cnót, który poświęcił swoje życie na ewangelizację ubogich. Będą błogosławić Opatrzność Bożą za ten skarb. Poczują się przeniknięci miłością do Jezusa i Maryi, czytając te płonące miłością strony, które mąż Boży napisał w żarliwej modlitwie, nie tracąc nigdy z oczu obecności naszego Boskiego Zbawiciela i Jego świętej Matki.”

W odpowiedzi na pytanie: jak czytać Traktat? przygotowaliśmy kilka propozycji. Ufamy, że pomogą one zarówno rozpocząć swoją systematyczną lekturę, jak również zachęcą, by zaczytywać się Traktatem, by stał się on naszą stałą lekturą, obok Pisma Świętego.

Proponujemy zatem różne metody czytania, pomocne w studiowaniu tych pięknych tez św. Ludwika Marii:

Metoda:
Jedna teza dziennie
Lectio continua, czytanie z rozważaniem – opisana na str. 336; poniższa tabela pomaga nam śledzić: którą tezę rozważamy w danym dniu:

REKOLEKCJE Z TRAKTATEM <<< ZAPISY >>>

Metoda:
Świętego Jana Pawła II:
Tam i z powrotem – opisana na str. 330

Metoda:
Traktat w 33 DNI
Lectio continua – opisana na str. 332

Metoda:
Traktat w 33 DNI podczas rekolekcji
prowadzonych zgodnie z okresami przygotowań wg św. Ludwika Marii Grignion – opisana na str. 334

Metoda:
Filakterie – Litania do Maryi
ukazanej na stronach Traktatu – opisana na str. 336

Podane wyżej strony dotyczą wydania Traktatu: Wydawnictwo Apostolicum, 2021:

Kilka refleksji kapłanów nt. sposobów lektury Traktatu:

Ksiądz Fryderyk W. Faber – tłumacz Traktatu na język angielski, który żył jego treściami, wiele lat stosował metodę św. Ludwika i napisał: „Nie potrafię wskazać większego dzieła ani piękniejszego powołania dla kogokolwiek niż zwykłe rozpowszechnianie tego szczególnego nabożeństwa św. Grignion de Montfort.” Aby je rozpowszechniać, należy je dobrze poznać. Aby je dobrze poznać, „nie wystarczy jednorazowa lektura, która będzie bardzo daleka od uczynienia czytelnika mistrzem tego nabożeństwa. Odważę się wręcz powiedzieć, że w miarę, jak raz po raz studiujemy lekturę Traktatu, rośnie w nas poczucie dzieła natchnionego i nadprzyrodzonego; wtedy też, po wielokrotnym jego przeczytaniu, doświadczamy tego, że jego nowość nigdy nie przemija, bogactwo nie maleje, a świeży zapach i wyczuwalny ogień jego namaszczenia nie słabną”. 

Kardynał Herbert Vaughan w gorących słowach zalecał: „Czytaj dzieło św. Grigniona O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Niech ci służy do rozmyślań, nie wypuszczaj go z rąk przez całe życie i polecaj je tym, którzy zdolni są je zrozumieć”. 

Sługa Boży ks. Aleksander Żychliński wskazuje zaś: „Gruntowne poznanie istoty i ducha tego nabożeństwa wymaga przeczytania, przemyślenia i przemodlenia samego dzieła, i to nie raz, ale częstokroć. Powtórna lektura bynajmniej nie nuży, lecz pozwala coraz lepiej odkrywać niezrównany jego urok i wnikać coraz głębiej w jego przebogatą treść.”

Zapraszajmy Maryję do swojej lektury Traktatu.
Ona pomoże nam poznać i przyjąć treści tam zawarte. Jeśli tylko pozwolimy Jej, aby nam towarzyszyła i wyrabiała w nas cnotę wytrwałości i gorliwości, Ona sama odkryje przed nami Jej tajemnice.

Anna Kozikowska,
Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi
AD IESUM PER MARIAM

SPIS TREŚCI
o Traktacie
Sługa Boży ks. Aleksander Żychliński (19)
Ks. Fryderyk William Faber (30)
Wincenty Łaszewski (36)

Część Pierwsza
Doskonałość i konieczność nabożeństwa do NMP (51)
Wprowadzenie
Maryja była ukryta do czasu (52)
Rozdział I
Rola Maryi przy pierwszym przyjściu Chrystusa Pana (59)
Rozdział II
Rola Maryi przy drugim przyjściu Chrystusa Pana (82)

Część Druga
Zasadnicze prawdy dot. doskonałego nabożeństwa (95)
Rozdział I
Jezus Chrystus jest ostatecznym celem i kresem nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy (96)
Rozdział II
Święte niewolnictwo (105)
Rozdział III
Śmierć starego człowieka (114)
Rozdział IV
Pośrednictwo (120)
Rozdział V
Nasza słabość i niestałość (124)

Część Trzecia
Znamiona nabożeństw fałszywych a praktyka doskonałego nabożeństwa do NMP (127)
Rozdział I
Znamiona fałszywego i prawdziwego nabożeństwa (129)
Rozdział II
Praktyki doskonałego nabożeństwa do NMP (145)

Część Czwarta
Istotą doskonałego nabożeństwa do NMP jest doskonałe ofiarowanie się Jezusowi Chrystusowi (151)
Rozdział I
Doskonałe i całkowite oddanie się NMP (153)
Rozdział II
Doskonałe odnowienie ślubów złożonych na chrzcie św. (157)

Część Piąta
Powody mające nas zachęcić do doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (165)
Rozdział I
Nabożeństwo to oddaje nas całkowicie na służbę Bogu (166)
Rozdział II
Nabożeństwo to każe nam naśladować przykład Boga Samego i praktykować pokorę (168)
Rozdział III
Nabożeństwo to uprasza nam pomoc NMP (173)
Rozdział IV
Nabożeństwo to jest doskonałym sposobem oddania Bogu największej chwały (178)
Rozdział V
Nabożeństwo to jest drogą do zjednoczenia z naszym Panem (179)
Rozdział VI
Nabożeństwo to daje wielką wolność wewnętrzną (197)
Rozdział VII
Nabożeństwo to daje bliźnim wielkie korzyści (199)
Rozdział VIII
Nabożeństwo to jest cudownym środkiem wytrwałości w cnocie (201)

Część Szósta
Historia Rebeki i Jakuba jako biblijny typ doskonałego nabożeństwa do NMP (211)
Rozdział I
Opowiadanie o Jakubie i Ezawie (212)
Rozdział II
Postępowanie Ezawa wobec Rebeki a postępowanie odrzuconych wobec Maryi (214)
Rozdział III
Postępowanie Jakuba wobec Rebeki a postępowanie wybranych wobec Maryi (217)
Rozdział IV
Najświętsza Dziewica a Jej niewolnicy z miłości (226)

Część Siódma
Cudowne skutki, jakie to nabożeństwo powoduje w duszy, która jest mu wierna (239)
Rozdział I
Poznanie i wzgarda samego siebie (240)
Rozdział II
Uczestnictwo w wierze Maryi (241)
Rozdział III
Łaska czystej miłości (242)
Rozdział IV
Wielka ufność w Bogu i w Maryi (243)
Rozdział V
Zjednoczenie się z duszą i duchem Maryi (245)
Rozdział VI
Przeobrażenie dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa (247)
Rozdział VII
Najwyższa chwała Jezusa Chrystusa (250)

Część Ósma
Szczególne praktyki doskonałego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny (253)
Rozdział I
Praktyki zewnętrzne (254)
Rozdział II
Szczególne praktyki wewnętrzne dla tych, którzy chcą stać się doskonali (275)

Część Dziewiąta
Sposób praktykowania doskonałego nabożeństwa do NMP w Komunii świętej (285)

Dodatek
Modlitwa płomienna (294)
Pięć stopni przygotowania (313)
Rekolekcje 33 DNI AD IESUM PER MARIAM (317)
Akt Ofiarowania siebie Jezusowi przez ręce Maryi (323)
Skrócone formuły Aktu Oddania (327)
Metody lektury Traktatu (328)
Litania Duchowych Niewolników Maryi wg Traktatu (341)
Nowenna Duchowych Niewolników Maryi wg Traktatu (356)
Mój Testament Duchowy – św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (436)
Lektury formacyjne duchowych niewolników Maryi (441)

%d blogerów lubi to: