Wspólnota DNM

LOOGOOAD IESUM PER MARIAM!

                                           Do Jezusa przez Maryję!

Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia, nastąpi to gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę; którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z miłości. Doświadczą Jej słodyczy i pieszczot matczynych i kochać Ją będą czule jako ukochane dzieci. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej ukochanej Orędowniczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.”
(św. Ludwik M. Grignion de Montfort,
Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP [55])

Słowa te potwierdziła sama Matka Przenajświętsza podczas drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917:

Pan Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana. Pragnie ustanowić na świecie kult mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”.

33 DNI AD IESUM PER MARIAM
– DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ

rekolekcje przygotowujące do złożenia lub odnowienia

AKTU OFIAROWANIA SIEBIE PANU JEZUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

wg „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP”
św. Ludwika Maria Grignion de Montfort

Organizacja i animacja rekolekcji:

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM (Wspólnota DNM) – stowarzyszenie świeckich zaangażowanych w szerzenie kultu i czci dla Pana Jezusa i Matki Najświętszej, rozumianej jako „niewola z miłości”, czyli dobrowolne całkowite oddanie siebie z miłości do dyspozycji Boga. W stowarzyszeniu angażują się osoby świeckie, kapłani oraz osoby życia konsekrowanego.

Wspólnota powstała w 2016r. w odpowiedzi na inicjatywę p.Anny Kozikowskiej z parafii św. Anny w Warszawie Wilanowie i wezwanie Boże (wyrażone jako wola proboszcza parafii, ks. dr Waldemara Macko) do zorganizowania i poprowadzenia przez pp.Kozikowskich w parafii rekolekcji przygotowujących do złożenia osobistego Aktu Ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi na podstawie tekstów i nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort zawartej w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. W Ludzie Bożym obudził się entuzjazm, prosząc o kolejne takie rekolekcje i wierni nawzajem zachęcali się do „dobrej sprawy”,  przybywali z odległych miejsc Polski i z zagranicy. Uczestnicy po przeżyciu rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” zachęcali księży proboszczów w swoich parafiach do zaproszenia Wspólnoty, by wszyscy parafianie mogli skorzystać. Taka sytuacja trwa nieprzerwanie do dziś.

Założyciele Wspólnoty: Anna i Zbigniew Kozikowscy (animatorzy rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”):

Ania – autorka programu rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” oraz podręczników formacyjnych dla duchowych niewolników Maryi (Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi wg nauki św.Ludwika Marii de Montfort), głosi konferencje-świadectwa; animuje modlitwę przed Najświętszym Sakramentem; posługuje śpiewem. Całkowicie poświęcona dla Dzieła. Matka czwórki dzieci.

Zbyszek – współtworzy materiały formacyjne; głosi świadectwa; animuje modlitwę przed Najświętszym Sakramentem; posługuje grą na instrumentach oraz śpiewem.

Animatorzy są wspierani przez grupę kilku osób, które od lat służą ofiarnie, dla miłości bliźniego angażują się do pomocy, głoszą świadectwa, animują modlitwę:

Zespół Ewangelizatorów Wspólnoty DNM:

Kasia, Basia, Angelika, Magda, Sylwia, Piotr

Animatorzy prowadzą rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” w parafiach na zaproszenie Księży Proboszczów od kwietnia 2016 r. (lista wszystkich edycji poniżej).

Działania animatorów odbywają się wyłącznie w kościele. Uczestnicy rekolekcji odprawiają je indywidualnie, w domu, korzystając z otrzymanego Przewodnika (33 DNI. Przewodnik doskonałego nabożeństwa, Anna Kozikowska, Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021) i spotykają się raz w tygodniu w kościele. Najważniejszym elementem każdego wspólnego spotkania jest Msza święta, po której następuje prowadzona przez animatorów modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w duchu Świętej Niewoli Miłości oraz konferencja tematyczna (wprowadzenie do kolejnego etapu rekolekcji), w której animatorzy dają świadectwo życia całkowitym oddaniem w niewolę Panu Jezusowi i Maryi oraz przekazują praktyczne wskazówki. Nie głoszą treści teologicznych wykraczających poza tezy Traktatu o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwika Marii de Montfort czy innych dzieł tego świętego autora, które znajdują się w skarbcu Kościoła Rzymskokatolickiego.

„Rzymscy teologowie, którym powierzono wydawnictwo najpoważniejszego pisma kościelnego Analecta juris pontificii, tak się wyrazili o pismach św. Ludwika Maria de Montfort: «Wrażenie jakie się odbiera z czytania jego dzieł jest zupełnie wyjątkowe. Czuć tam wielkie namaszczenie, jakie napotykamy tylko w pismach dusz, które Pan Bóg obdarza szczególnymi oświeceniami Ducha Świętego». […] «Ludwik Grignon de Montfort, beatyfikowany w 1888 r., otrzymał opatrznościowe posłannictwo ożywienia kultu Maryi, i w tym celu nauczał bardzo skutecznego nabożeństwa. Polega ono na ofiarowaniu Maryi, a przez Nią Jezusowi nas samych, naszej duszy, naszego ciała, wszystkich naszych dóbr duchownych i doczesnych; następnie na usiłowaniu dopełnienia wszystkich spraw naszych przez Nią, wraz z Nią i w Niej, to jest w Jej duchu».” – napisał ojciec Prokop kapucyn w przedmowie do pierwszego tłumaczenia Traktatu (z 1893 r.).

Program rekolekcyjny oparty o naukę z Traktatu stanowią:

 • ćwiczenia duchowe na 33 dni (ks. Fryderyk Faber):

12 dni – wyzbycie się ducha świata

7 dni – poznanie siebie

7 dni – poznanie Maryi Dziewicy

7 dni – poznanie Jezusa Chrystusa

 • nabożeństwa rekolekcyjne:

nabożeństwo pokutne (przebłaganie za grzechy)

nabożeństwo pasyjne (rozważanie Męki Pańskiej wg wizji bł.Emmerich)

 • przygotowanie do spowiedzi świętej (zalecana spowiedź generalna)
 • uroczysty Akt Ofiarowania Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi.
 • Nowenna Płomienna
 • Formacja po Akcie Ofiarowania

Opiekun Wspólnoty w Archidiecezji Warszawskiej:

Ks. Kanonik Bogusław Jankowski – za wiedzą Jego Eminencji kard. Kazimierza Nycza; złożył Statut Stowarzyszenia oraz wszystkie dokumenty i materiały Wspólnoty w Kurii Archidiecezji Warszawskiej i oczekuje na dekret. Jest dyrektorem Domu Rekolekcyjnego Archidiecezji Warszawskiej „DOBRY ZAKĄTEK” w Konstancinie-Jeziornej.

Tu znajduje się miejsce spotkań, szkoleń, formacji osób pragnących posługiwać we Wspólnocie DNM, a także miejsce rekolekcji formacyjnych Zespołu Ewangelizatorów Wspólnoty DNM.

Duchowa Opieka w Diecezji Warszawsko-Praskiej:

Ks. Prałat Andrzej Kuflikowski – wyznaczony przez Jego Ekscelencję Ks.Bp.Romualda Kamińskiego; proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie- Gocławiu. Do niego należy zgłaszać wszelkie zapytania w sprawach rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” oraz spotkań formacyjnych.

W Sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu bije źródło Wspólnoty – tutaj animatorzy prowadzą comiesięczne spotkania formacyjne „Wieczór z Maryją” oraz rekolekcje formacyjne dla niewolników z miłości (Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi wg nauki św.Ludwika Marii): „Rekolekcje z Traktatem”, „Rekolekcje FIAT”, „Rekolekcje kontemplacyjne 24 Godziny Służby Miłości” i in.

Tu na stałe od 2019 r. każdego roku odbywają się rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”.

Opiekun duchowy danej edycji rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” – Ksiądz Proboszcz miejsca, lub wskazany przez niego kapłan posługujący w parafii.

Współpraca Formacyjna w Diecezji Siedleckiej:

Ks. Grzegorz Suwała – zgodnie z wolą Jego Ekscelencji Ks.Bp. Kazimierza Gurdy jest odpowiedzialny w Diecezji Siedleckiej za duszpasterstwo Osób Zawierzonych Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi. Współpraca dotyczy opracowania kolejnych materiałów formacyjnych. Wspólnota DNM prowadzi rekolekcje „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” w wielu parafiach Diecezji Siedleckiej (lista edycji poniżej).

Materiały rekolekcyjne

Wszystkie podręczniki formacyjne Wspólnoty DNM posiadają Imprimatur lub Nihil obstat.

Podstawowe materiały rekolekcyjne dla dorosłych i młodzieży to:

 • Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP św. Ludwik M. Grignion de Montfort
  z obszernym dodatkiem dla niewolników Maryi, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021), fundament rekolekcji „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”. Imprimatur: Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dn. 09.02.2021 r. nr 311(K)2021
 • 33 DNI. Przewodnik doskonałego nabożeństwa, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2021). Nihil obstat Ks.prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC. Ząbki 8.09.2021 r.
 • 33 DNI. W ramionach kochającej Mamy, Miłosz Kozikowski (syn animatorów), przewodnik dedykowany młodzieży (Wyd. Apostolicum 2020). Imprimatur: Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dn. 30.11.2020 r. nr 1715(K)2020
 • 33 DNI. Gotowi na sąd Boży, Anna Kozikowska (Wyd. Apostolicum, Ząbki 2020). Nihil obstat Ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor. Ząbki 21.12.2020 r.
 • 33 DNI. Tajemnica Ave Maria, Anna Kozikowska Podręcznik formacyjny dla osób zawierzonych. Nihil obstat Ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor. Ząbki 13.05.2020 r.
 • Treść rekolekcyjnych nabożeństw adoracyjnych (prowadzonych w kościele, przed Najświętszym Sakramentem), Anna Kozikowska. Nihil obstat Ks. Stanisław Chabiński SAC, cenzor. Ząbki 21.12.2020 r.

Dzisiaj często wierni substytuują zapewnienie swych rekolekcyjnych potrzeb przez korzystanie z Internetu, a Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM prowadzi ludzi do kościoła, na Msze święte, na adoracje Najświętszego Sakramentu, na nabożeństwa pokutne, do konfesjonału. Daje osobiste świadectwo miłości do Boga i Najświętszej Matki Maryi. Przyprowadza ludzi do kościoła parafialnego, gdzie znajdują życiodajne źródło, wypełniające ich potrzeby. Po rekolekcjach „33 DNI AD IESUM PER MARIAM” ich uczestnicy zostają przy tym źródle, wierni i ufni swoim kapłanom, zacieśniając więzi wspólnoty parafialnej, podejmując świadome, aktywne w nim zaangażowanie, krzewiąc doskonałe nabożeństwo do Matki Najświętszej prowadzące do gorącego kultu do Eucharystii.

Animatorzy Wspólnoty starają się wypełniać Boże wezwanie i powierzone im zadania, podejmując służbę w Kościele pro bono i całym sercem wspierając kapłanów w ich pracy duszpasterskiej.

W przypadku wszystkich publikacji wydanych drukiem, animatorzy zrezygnowali z otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu praw autorskich czy innych wynagrodzeń od Wydawnictwa Apostolicum. Nie pobierają także wynagrodzenia za prowadzone rekolekcje czy konferencje. Wszystkie koszty związane z organizacją rekolekcji i wydaniem materiałów rekolekcyjnych pokrywane są z ofiar i darowizn.

„Maryja – nasza najlepsza Matka, Pani i Królowa wyznacza nam zadania, a ponieważ my oddajemy się Maryi do dyspozycji, to Ona ma prawo nas użyć właśnie do tych zadań. Z Nią dokonujemy wielkiego Dzieła. Całkowite Oddanie się na służbę Maryi jest zarówno błogosławione dla nas osobiście jak i bardzo wydatnie wspomaga naszą pracę Apostolską, którą mamy obowiązek prowadzić wobec drugiego człowieka. Świadectwa naszych rekolektantów są dla nas dodatkową motywacją do wytężonej pracy misyjnej na wzór naszego patrona: św. Ludwika Maria de Montfort” – Anna i Zbigniew Kozikowscy.

LISTA EDYCJI REKOLEKCJI „33 DNI AD IESUM PER MARIAM”

86. edycja AKT OFIAROWANIA: wkrótce rozpoczęcie
       WYSZKÓW Kościół pw. MB Częstochowskiej, Par. św. Wojciecha BM, (ul. Kościuszki 19)

85. edycja AKT OFIAROWANIA: wkrótce rozpoczęcie
       PRUSZKÓW, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

84. edycja: AKT OFIAROWANIA: wkrótce rozpoczęcie
       ORCHÓWEK k/Włodawy, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, ul. Nadbużańska 63

83. edycja AKT OFIAROWANIA: wkrótce rozpoczęcie
       SOKOŁÓW PODLASKI, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

82. edycja AKT OFIAROWANIA: przygotowania trwają
       KODEŃ, Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia i Matki Jedności

81. edycja AKT OFIAROWANIA:  przygotowania trwają
       ŁASKARZEW, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża (ul. Kolejowa 1)

80. edycja AKT OFIAROWANIA:  przygotowania trwają
       WARSZAWA-GOCŁAW, Sanktuarium Św. Ojca PIO (ul. Fieldorfa 1)

79. edycja AKT OFIAROWANIA: 4 września 2022
       BIAŁA PODLASKA, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

78. edycja: AKT OFIAROWANIA: 16 lipca 2022
       RZESZÓW, Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Wojtyły 114, 35-304 Rzeszów)

77. edycja: AKT OFIAROWANIA: 25 czerwca 2022
       MAGNUSZEW, Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. I Armii Wojska Polskiego 51)

76. edycja: AKT OFIAROWANIA: 11 czerwca 2022
       GDAŃSK, Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Powstańców Warszawskich 52)

75. edycja AKT OFIAROWANIA: 4 czerwca 2022
       RADOM, Kościół pw. Św. Stefana (Idalińska 32B)

74. edycja AKT OFIAROWANIA: 3 maja 2022
       GARWOLIN, Kościół pw. MB Częstochowskiej (ul. II Armii Wojska Polskiego 10)

73. edycja AKT OFIAROWANIA: 3 maja 2022
       MIECHÓW, Bazylika Grobu Bożego (ul. Warszawska 1)

72. edycja AKT OFIAROWANIA: 9 kwietnia 2022
       WŁODAWA, Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego (ul. Chełmska 20)

71. edycja AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2022
       KODEŃ, Bazylika MB Kodeńskiej

70. edycja AKT OFIAROWANIA: 24 marca 2022
       WARSZAWA-GOCŁAW, Sanktuarium Św. Ojca Pio (ul. Fieldorfa 1)

69. edycja AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2022
       WARSZAWA-BLIZNE, Kościół pw. Objawienia Pańskiego (Łaszczyńskiego 1)

68. edycja AKT OFIAROWANIA: 11 lutego 2022
       WARSZAWA-WESOŁA Kościół pw. Św. Brata Alberta, (ul. Szeroka 2)

67. edycja AKT OFIAROWANIA: 2 lutego 2022
       GOŃCZYCE Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej, Parafia Świętej Trójcy

66. edycja AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2021
       WARSZAWA-GOCŁAW, Sanktuarium pw. Św. Ojca Pio (ul. Fieldorfa 1)

65. edycja AKT OFIAROWANIA: 4 grudnia 2021
       WYSZKÓW Kościół pw. MB Częstochowskiej, Par. św. Wojciecha BM, (ul. Kościuszki 19)

64. edycja AKT OFIAROWANIA: 4 grudnia 2021
       ŁOCHÓW, Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP (ul. Długa 40)

63. edycja AKT OFIAROWANIA: 16 listopada 2021
       WIELGOLAS BRZEZIŃSKI, Kościół pw. Matki Odkupiciela (ul. Kościelna 2)

62. edycja AKT OFIAROWANIA: 6 listopada 2021
       MIĘDZYRZEC PODLASKI, Parafia pw. Chrystusa Króla (Al. Prymasa S. Wyszyńskiego 4)

61 edycja: AKT OFIAROWANIA: 7 października 2021
       WARSZAWACENTRUM, kościół św. Barbary, Nowogrodzka 51

60. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 września 2021
       ORCHÓWEK k/Włodawy, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, ul. Nadbużańska 63

59. edycja: AKT OFIAROWANIA: 5 września 2021
       BIAŁA PODLASKA, kościół św. Anny, Warszawska 3

58. edycja: AKT OFIAROWANIA: 2 sierpnia 2021
       LEŚNIÓW / Żarki, Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin

57. edycja AKT OFIAROWANIA: 12 czerwca 2021
       PUŁTUSK, Kościół pw. Miłosierdzia Bożego (Piaskowa 16)

56. edycja AKT OFIAROWANIA: 12 czerwca 2021
       STARA MIŁOSNA, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Borkowska 1)

55. edycja AKT OFIAROWANIA: 5 czerwca 2021
       GDAŃSK, Kościół Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Powstańców Warszawskich 52)

54. edycja AKT OFIAROWANIA: 5 czerwca 2021
       SIERAKOWICE Kościół Św. Marcina z Tours (ul. Kartuska 1)

53. edycja AKT OFIAROWANIA: 13 maja 2021
       RADZYMIN, Sanktuarium Św. Jana Pawła II (J.Słowackiego 58)

52. edycja AKT OFIAROWANIA: 28 kwietnia 2021
       ZAKRĘT, Kościół pw. Św. Pawła Apostoła (Ks. Iwaniuka 1)

51. edycja AKT OFIAROWANIA: 25 kwietnia 2021
       TUCHOWICZ, Kościół pw. Św. Marii Magdaleny

50. edycja AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2021
       WARSZAWA-GOCŁAW, Sanktuarium Św. Ojca Pio (ul. Fieldorfa 1)

49. edycja AKT OFIAROWANIA: 24 marca 2021
       WARSZAWA-BLIZNE, Kościół pw. Objawienia Pańskiego (Łaszczyńskiego 1)

48. edycja AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2021
       WARSZAWA-PRAGA, Kościół pw. Matki Bożej Loretańskiej (Ratuszowa 5a)

47. edycja: AKT OFIAROWANIA: 2 lutego 2021
       GOŃCZYCE, Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej, Parafia Świętej Trójcy

Dodatkowa edycja: AKT OFIAROWANIA: 1 stycznia 2021
       MARKI, Parafia pw. NMP Matki Kościoła, ul. Ząbkowska 54B)

46. edycja: AKT OFIAROWANIA: 1 stycznia 2021
       MIĘDZYRZEC PODLASKI, Parafia pw. Chrystusa Króla (Al. Prymasa S. Wyszyńskiego 4)

45. edycja: AKT OFIAROWANIA: 12 grudnia 2020
       WARSZAWA-BEMOWO, Parafia pw. Św.Jana Pawła II (ul. Obrońców Tobruku 48)

44. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2020
       WYSZKÓW, Kościół pw. MB Częstochowskiej, Par. św. Wojciecha BM, ul. Kościuszki 19)

43. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2020
       OLSZTYN-LIKUSY, Kościół pw. NMP Wspomożycielki Wiernych (ul. Bałtycka 74a) 

42. edycja: AKT OFIAROWANIA: 6 grudnia 2020
       GLINOJECK, Parafia pw. Świętego Stanisława B.M (ul. Kościelna 1)

41. edycja: AKT OFIAROWANIA: 21 listopada 2020
       WARSZAWA-ŻERAŃ, Parafia pw. M.B. Pompejańskiej w Warszawie, ul. Myśliborska 28)

40. edycja: AKT OFIAROWANIA: 16 listopada 2020
       WARSZAWAŻOLIBORZ, Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, ul. Broniewskiego 44)

39. edycja: AKT OFIAROWANIA: 25 października 2020
       ORCHÓWEK k/Włodawy, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, ul. Nadbużańska 63)

38. edycja: AKT OFIAROWANIA: 3 października 2020
       ZWOLEŃ, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Kard.Wyszyńskiego 30)

37. edycja: AKT OFIAROWANIA: 7 października 2020
       WARSZAWA-PYRY, Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Szumiąca 5)

36. edycja: AKT OFIAROWANIA: 12 września 2020
       LEGNICA, Kościół pw. Świętej Jadwigi Śląskiej, ul. Władysława Grabskiego 15)

35. edycja: AKT OFIAROWANIA: 6 września 2020
       BIAŁA PODLASKA, Kościół pw. Narodzenia NMP , ul. Brzeska 33 A)

34. edycja: AKT OFIAROWANIA: 22 sierpnia 2020
       WARSZAWA-URSUS Kościół Św. Józefa Oblubieńca NMP, ul. Sosnkowskiego 34)

33. edycja: AKT OFIAROWANIA: 4 lipca 2020
       BRZEG Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Ks. K. Makarskiego 49)

32. edycja: AKT OFIAROWANIA: 26 marca 2020/24 czerwca 2020
       WARSZAWA-GOCŁAW Sanktuarium Św. Ojca Pio, ul. Fieldorfa 1)

31. edycja: AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2020/27 czerwca 2020
       OSTRÓW MAZOWIECKA Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 3)

30. edycja: AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2020/19 czerwca 2020
       WARSZAWA-URSUS Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ul. Zagłoby 37)

29. edycja: AKT OFIAROWANIA: 11 lutego 2020
       WARSZAWA-BRÓDNO/Targówek Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej, ul.Św.Wincentego 81)

28. edycja: AKT OFIAROWANIA: 2 lutego 2020
       GOŃCZYCE Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej, Parafia Świętej Trójcy)

27. edycja: AKT OFIAROWANIA: 1 stycznia 2020
       WARSZAWA-PRAGA, Katedra Warszawsko-Praska pw. Św. Michała Archanioła i św.Floriana Męczennika, ul.Floriańska 3)

26. edycja: AKT OFIAROWANIA: 1 stycznia 2020 w Sanktuarium MB w Gietrzwałdzie
       OLSZTYN, Kościół pw. Św. Arnolda, ul. Św. Arnolda 1)

25. edycja: AKT OFIAROWANIA: 9 grudnia 2019
       KONSTANCIN Kaplica pw. Świętej Rodziny, Dom Rekolekcyjny „Dobry Zakątek”, ul. Słowackiego 8)

24. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2019
       WYSZKÓW Kościół pw. MB Częstochowskiej, Par. św. Wojciecha BM, ul. Kościuszki 19)

23. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2019
        WARSZAWA-WESOŁA Kościół pw. Św. Brata Alberta, ul. Szeroka 2)

22. edycja: AKT OFIAROWANIA: 16 listopada 2019
        PIONKI Kościół pw. NMP Królowej Polski, Aleja Królewska 4)

21. edycja: AKT OFIAROWANIA: 16 listopada 2019
       STARA IWICZNA Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego, ul. Słoneczna 7/9)

Dodatkowa edycja: AKT OFIAROWANIA: 31 października 2019
        WOŁOMIN Kościół pw. MB Częstochowskiej, ul. Kościelna 54)

20. edycja: AKT OFIAROWANIA: 6 października 2019
       WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul.Gwintowa 3)

19. edycja: – AKT OFIAROWANIA: 26 sierpnia 2019
       WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul.Gwintowa 3)

18. edycja: – AKT OFIAROWANIA: 15 sierpnia 2019
       WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul.Gwintowa 3)

17. edycja: AKT OFIAROWANIA: 27 czerwca 2019
       WARSZAWA-URSYNÓW kaplica szpitalna w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14)

16. edycja: AKT OFIAROWANIA: 28 czerwca 2019
       SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI Sanktuarium MB Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg, plac św. Jana 2)

15. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 czerwca 2019
       GDAŃSK, Kościół pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Powstańców Warszawskich 52)

14. edycja: AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2019
       KOBYŁKA, Kościół pw. Św. Kazimierza Królewicza)

13. edycja: AKT OFIAROWANIA: 6 kwietnia 2019
       WARSZAWA-GOCŁAW Sanktuarium Św. Ojca Pio, ul. Fieldorfa 1)

12. edycja: AKT OFIAROWANIA: 24 marca 2019
      WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul. Gwintowa 3)

11. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2018
      WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul. Gwintowa 3)

10. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2018
       WYSZKÓW, kościół pw. MB Częstochowskiej, Par. św. Wojciecha BM, ul. Kościuszki 19)

Dodatkowa edycja: AKT OFIAROWANIA: 31 października 2018
       WOŁOMIN Kościół pw. MB Częstochowskiej, ul. Kościelna 54)

9. edycja: AKT OFIAROWANIA: 6 października 2018
      WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul. Gwintowa 3)

8. edycja: AKT OFIAROWANIA: 26 sierpnia 2018
     KUKLÓWKA, kościół pw. MB Częstochowskiej, ul. Chełmońskiego 6)

7. edycja: AKT OFIAROWANIA: 26 maja 2018
     WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul. Gwintowa 3)

6. edycja: AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2018
     WARSZAWA-NATOLIN Kościół pw. bł. Wł. z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 3)

5. edycja: AKT OFIAROWANIA: 8 grudnia 2017
     WARSZAWA-SIEKIERKI Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży, ul. Gwintowa 3)

4. edycja: AKT OFIAROWANIA: 7 października 2017
     WARSZAWA-WILANÓW Kościół pw. Św. Anny, ul. Kolegiacka 1)

3. edycja: AKT OFIAROWANIA: 25 marca 2017
     WARSZAWA-WILANÓW Kościół pw. Św. Anny, ul. Kolegiacka 1)

2. edycja: AKT OFIAROWANIA: 7 października 2016
     WARSZAWA-WILANÓW Kościół pw. Św. Anny, ul. Kolegiacka 1)

 1. edycja: AKT OFIAROWANIA: 13 maja 2016
  WARSZAWA-WILANÓW Kościół pw. Św. Anny, ul. Kolegiacka 1)

Zostaliśmy wezwani, by szczególnie czcić Maryję, Matkę Bożą, przyjąć Jej panowanie i naśladować Ją w swoim życiu. Chcemy iść dalej jako uczniowie Jezusa i dzieci naszej Mamy – Matki Bożej Nauczycielki. Chcemy uczyć się jak żyć w praktyce ideą oddania się Maryi i nieustannie pogłębiać swoją duchową formację na drodze „świętej niewoli”. Pragniemy dzielić się otrzymaną nauką z innymi i służyć Kościołowi.

Misją WDNM jest przede wszystkim propagowanie duchowej i apostolskiej drogi niewolnictwa maryjnego. Wspólnota realizuje ją m.in. przez przygotowywanie i towarzyszenie wiernym, którzy zostali zaproszeni na tę drogę przez Matkę Najświętszą. WDNM zaangażowana jest w przygotowywanie i prowadzenie grup dorosłych oraz młodzieży do całkowitego oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, czyli całkowitego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi. Także przygotowuje i prowadzi grupy dzieci do powierzenia się w macierzyńską opiekę Matki Bożej jako „Pomocnicy Maryi”.

Wspólnota podejmuje swoją posługę wszędzie tam, gdzie pośle nas Maryja. Odpowiadamy tylko na zaproszenia skierowane do nas przez kapłanów, chcących bądź to, abyśmy poprowadzili 33-dniowe przygotowania w danej parafii, bądź to, abyśmy byli wsparciem dla kapłana, który prowadzi takie przygotowania w swojej parafii. Służymy swoim doświadczeniem w prowadzeniu 33-dniowych przygotowań, animacją nabożeństw rekolekcyjnych, posługą muzyczną oraz świadectwem życia całkowitym oddaniem Maryi w Świętą Niewolę Miłości, a także pełną organizacją 33-dniowych rekolekcji oraz wyposażeniem w niezbędne materiały rekolekcyjne.

Animatorzy Ania i Zbyszek, korzystając z własnych doświadczeń rekolekcyjnych (prowadząc wszystkie edycje od kwietnia 2016 r.) oraz doświadczeń rekolektantów wydali podręcznik rekolekcyjny „33 DNI AD IESUM PER MARIAM. Przewodnik doskonałego nabożeństwa do Maryi„, w którym można nie tylko znaleźć treści do rozważań i modlitwy na każdy dzień przygotowań, ale także potrzebne wskazania praktyczne i ważne informacje dla osób, które chcą lepiej poznać tę maryjną drogę do świętości, którą poszło wielu świętych i przyjaciół Boga.

Mamy nadzieję, że nasza posługa w Kościele Katolickim nie tylko będzie pomocna wszystkim tym wiernym, którzy zapragnęli przygotowania do całkowitego ofiarowania się Maryi, ale także zachęci niezliczoną ilość wiernych do podjęcia tego pięknego sposobu życia duchowego AD IESUM PER MARIAM – DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ. Wraz ze św. Ludwikiem Marią wierzymy, że wcześniej czy później Najświętsza Dziewica będzie miała dzieci, sług i niewolników z miłości więcej niż kiedykolwiek i że – skutkiem tego – Jezus Chrystus, ukochany nasz Pan, będzie pełniej niż kiedykolwiek panował w sercach(Traktat… [113])

Charyzmat Wspólnoty DNM

Charyzmatem Wspólnoty jest bezinteresowna służba z miłości dla Dwóch Serc Miłości (Jezusa i Maryi), przejawia się w sposobie realizacji misji: Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami Pańskimi, którzy wszędzie rozniecać będą ogień Bożej miłości (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat…, 55).

Spotkania Kandydatów na Duchowych Niewolników Maryi

Od 2016 r. Wspólnota DNM organizuje 33-dniowe REKOLEKCJE ‚AD IESUM PER MARIAM’ wg autorskiego programu pt. JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ opartego na wskazaniach św.Ludwika Marii de Montfort wyłożonych w „Traktacie…” oraz na wezwaniu Matki Bożej z Fatimy do modlitwy, ofiary i pokuty.
W ramach każdej edycji zapraszamy uczestników rekolekcji na 6 wspólnych spotkań, 2 nabożeństwa pokutne, przygotowanie do spowiedzi generalnej oraz uroczystą Mszę św. z Aktem Ofiarowania:
– spotkanie organizacyjne (konferencja na temat 33-dniowych rekolekcji oraz zapisy)
– spotkanie w 1.dniu rekolekcji (świadectwo)
– spotkanie w 6.dniu rekolekcji (konferencja ‚Wyzbycie się ducha tego świata’)
– spotkanie w 13.dniu rekolekcji (konferencja ‚Poznanie samego siebie’)
– spotkanie w 20.dniu rekolekcji (konferencja ‚Poznanie Dziewicy Maryi’)
– spotkanie w 27.dniu rekolekcji (konferencja ‚Poznanie Jezusa Chrystusa’)
– przygotowanie do Spowiedzi Świętej (generalnej)
– nabożeństwo pokutne (Droga Krzyżowa wg bł.A.K.Emmerich)
– nabożeństwo pokutne (modlitwa przebłagania za grzechy)
– Msza św. z uroczystym Aktem Oddania Panu Jezusowi przez Maryję

Program ten realizujemy na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy kilka/kilkanaście razy w roku mają możliwość przygotowania się, we wspólnocie Kościoła, do uroczystego złożenia lub odnowienia Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.

Edycje 33-dniowych rekolekcji ‚AD IESUM PER MARIAM’ organizujemy i animujemy wszędzie tam, gdzie pośle nas Maryja, na zaproszenie Księdza Proboszcza miejsca, który jednocześnie jest duchowym opiekunem danej edycji rekolekcji.

Zapisy na najbliższą edycję 33-dniowych rekolekcji —kliknij>>>

Spotkania Duchowych Niewolników Maryi

Organizujemy konferencje formacyjne dla duchowych niewolników Maryi połączone ze świadectwem życia całkowicie oddanego Bogu przez Niepokalaną. Podejmowane tematy głównie dotyczą niewolnictwa maryjnego, zawierzenia szczególnego, bo nie tylko wypowiedzianego choćby w najbardziej uroczystej formie, ale przeżywanego w najbardziej nawet prozaicznych chwilach naszej codzienności. Osoby głoszące dzielą się swym doświadczeniem życia na co dzień z Maryją oraz tym, jak Matka Boża ingeruje, jeśli Jej się oddajemy każdego dnia. Poznajemy tajemnice życia w Maryi, oddania się Maryi tak, by Ona weszła w nasze życie i kierowała nim, różnicę między zanoszeniem modlitwy do Matki Bożej, a modlitwą w Jej intencjach itp. Upowszechniamy też różne inicjatywy maryjne, zwłaszcza dla duchowych niewolników Maryi oraz osób pragnących pogłębiać swą relację z Matką Bożą.
Konferencje formacyjne dla duchowych niewolników Maryi organizujemy w różnych miejscach, a także odpowiadamy na zaproszenia, by nieść miłość Jezusa i miłość Maryi, by Ona była lepiej poznana i pokochana …

Zapraszamy na „WIECZORY Z MARYJĄ”, by wyśpiewać naszą gorącą miłość do naszej Mamy, by sławić Maryję, by wejść z Nią w dialog serc. Cali dla Maryi – TOTUS TUUS.
Na każde spotkanie przygotowujemy scenariusz: rozważania – modlitwy świętych, które budzą w sercu zachwyt dla Niej i pociągają nas do zażyłości z Matką, przeplatane pieśniami. Chcemy zapatrzeć się na Jej Serce, twarz, dłonie, rozmyślać o Jej tajemnicach, cnotach, przywilejach… Animujemy takie spotkania w klimacie spokojnym, refleksyjnym, w Sercu Najświętszej Mamy… która pomaga unieść nasze dusze do…nieba!

„Wieczory z Maryją prowadzimy w różnych sanktuariach Maryjnych oraz miejscach przez Nią wybranych. Cyklicznie takie spotkania animujemy
w ostatnie czwartki miesiąca – w Sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu:
18.00 – Najświętsza Ofiara Mszy św.
18.45 – Modlitwa uwielbienia w duchu Świętej Niewoli Miłości: „Wieczór z Maryją”

Najbliższe takie spotkanie (patrz: zakładka „Najbliższe Wydarzenia”).

Miejsce spotkań Wspólnoty (animatorów i osób posługujących)

Dom Rekolekcyjny „Dobry Zakątek”
Konstancin-Jeziorna
ul. Słowackiego 8

Miejsce spotkań Wspólnoty (wszystkich niewolników z miłości)

Sanktuarium Św. Ojca Pio
Warszawa-Gocław
ul. Fieldorfa 1

Kontakt

Anna Kozikowska
oddani.Maryi@gmail.com
tel. 609 146 445

Kontakt w sprawie zorganizowania przez WDNM 33-dniowych rekolekcji w Parafii

33dni.WspolnotaDNM@gmail.com [Tylko dla kapłanów]

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi – Stowarzyszenie

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi ‚AD IESUM PER MARIAM’  w świetle prawa kanonicznego (KPK kan. 299) jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego pragnących praktykować i krzewić doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny wg nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, którzy pomagają sobie wzajemnie w realizacji wspólnego dążenia do świętości.

Darowizna na cele Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW – dla przelewów zagranicznych
Tytuł: darowizna (imię i nazwisko darczyńcy)

Wszystkie darowizny/ofiary przeznaczamy na promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem krzewienia duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św.Ludwika M. Grignion de Montfort. Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi.

Historia Wspólnoty

—>>> Świadectwo

—>>> Statut

—>>> Regulamin rekolekcji

%d blogerów lubi to: