Wspólnota DNM

AD IESUM PER MARIAM!

                                           Do Jezusa przez Maryję!

Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia, nastąpi to gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę; którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z miłości. Doświadczą Jej słodyczy i pieszczot matczynych i kochać Ją będą czule jako ukochane dzieci. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej ukochanej Orędowniczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.”
(św. Ludwik M. Grignion de Montfort,
Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP [55])

Słowa te potwierdziła sama Matka Przenajświętsza podczas drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917:

Pan Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana. Pragnie ustanowić na świecie kult mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”.

Zostaliśmy wezwani, by szczególnie czcić Maryję, Matkę Bożą, przyjąć Jej panowanie i naśladować Ją w swoim życiu. Chcemy iść dalej jako uczniowie Jezusa i dzieci naszej Mamy – Matki Bożej Nauczycielki. Chcemy uczyć się jak żyć w praktyce ideą oddania się Maryi i nieustannie pogłębiać swoją duchową formację na drodze „świętej niewoli”. Pragniemy dzielić się otrzymaną nauką z innymi i służyć Kościołowi.

Opiekunem duchowym Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi (WDNM) w sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach jest o. Tadeusz Suślik SchP – proboszcz, kustosz Sanktuarium.

Opiekunem duchowym grupy animowanej przez WDNM, powstałej przy sanktuarium św.Ojca Pio na warszawskim Gocławiu jest ks. Andrzej Kuflikowski – proboszcz, kustosz Sanktuarium.

Misją WDNM jest przede wszystkim propagowanie duchowej i apostolskiej drogi niewolnictwa maryjnego. Wspólnota realizuje ją m.in. przez przygotowywanie i towarzyszenie wiernym, którzy zostali zaproszeni na tę drogę przez Matkę Najświętszą. WDNM zaangażowana jest w przygotowywanie i prowadzenie grup dorosłych oraz młodzieży do całkowitego oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, czyli całkowitego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi. Także przygotowuje i prowadzi grupy dzieci do powierzenia się w macierzyńską opiekę Matki Bożej jako „Pomocnicy Maryi”.

Wspólnota podejmuje swoją posługę wszędzie tam, gdzie pośle nas Maryja. Odpowiadamy tylko na zaproszenia skierowane do nas przez kapłanów, chcących bądź to, abyśmy poprowadzili 33-dniowe przygotowania w danej parafii, bądź to, abyśmy byli wsparciem dla kapłana, który prowadzi takie przygotowania w swojej parafii. Służymy animacją nabożeństw, posługą muzyczną, świadectwem doświadczeń rekolekcyjnych oraz życia całkowitym oddaniem Maryi w Świętą Niewolę Miłości, organizacją 33-dniowych rekolekcji oraz wyposażeniem w niezbędne materiały rekolekcyjne.

Korzystając z własnych doświadczeń rekolekcyjnych (animatorów Ani i Zbyszka, założycieli WDNM, prowadzących wszystkie edycje od kwietnia 2016 r.) oraz doświadczeń naszych rekolektantów wydaliśmy podręcznik rekolekcyjny „33 DNI AD IESUM PER MARIAM. Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi”, w którym można nie tylko znaleźć treści do rozważań i modlitwy na każdy dzień przygotowań, ale także potrzebne wskazania praktyczne i ważne informacje dla osób, które chcą lepiej poznać tę maryjną drogę.

Mamy nadzieję, że nasza posługa w Kościele nie tylko będzie pomocna wszystkim tym wiernym, którzy zapragnęli przygotowania do całkowitego ofiarowania się Maryi, ale także zachęci niezliczoną ilość wiernych do podjęcia tego pięknego sposobu życia duchowego AD IESUM PER MARIAM – DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ. Wraz ze św. Ludwikiem Marią wierzymy, że wcześniej czy później Najświętsza Dziewica będzie miała dzieci, sług i niewolników z miłości więcej niż kiedykolwiek i że – skutkiem tego – Jezus Chrystus, ukochany nasz Pan, będzie pełniej niż kiedykolwiek panował w sercach(Traktat… [113])

Spotkania Kandydatów na Duchowych Niewolników Maryi

Wspólnota DNM organizuje 33-dniowe REKOLEKCJE AD IESUM PER MARIAM wg programu pt. JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy kilka/kilkanaście razy w roku mają możliwość przygotowania się, we wspólnocie Kościoła, do uroczystego złożenia lub odnowienia Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję. Program ten oparty jest o metodę św. Ludwika Marii oraz wezwania Matki Bożej z Fatimy do modlitwy, ofiary i pokuty.

Organizujemy kilka edycji 33-dniowych rekolekcji w roku.
W ramach każdej edycji zapraszamy rekolektantów na:

– spotkanie organizacyjne (konferencja wprowadzająca nt. 33-dniowych rekolekcji)
– spotkanie w 1.dniu rekolekcji
– spotkanie w 6.dniu rekolekcji
– spotkanie w 13.dniu rekolekcji
– spotkanie w 20.dniu rekolekcji
– spotkanie w 27.dniu rekolekcji
– nabożeństwo pokutne (modlitwa przebłagania za grzechy)
– nabożeństwo pokutne (Droga Krzyżowa wg bł.A.K.Emmerich)
– Msza św. z uroczystym Aktem Oddania Panu Jezusowi przez Maryję

Zapisy na najbliższą edycję 33-dniowych rekolekcji —kliknij>>>

Spotkania Duchowych Niewolników Maryi

W PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi. W pierwsze soboty miesiąca (z wyjątkiem spotkań w ramach 33-dniowych rekolekcji) po nabożeństwie świadectwa lub konferencje formacyjne dla niewolników Maryi. Podejmowane tematy głównie dotyczą niewolnictwa maryjnego, zawierzenia szczególnego, bo nie tylko wypowiedzianego choćby w najbardziej uroczystej formie, ale przeżywanego w najbardziej nawet prozaicznych chwilach naszej codzienności. Osoby głoszące dzielą się swym doświadczeniem życia na co dzień z Maryją oraz tym, jak Matka Boża ingeruje, jeśli Jej się oddajemy każdego dnia. Poznajemy tajemnice życia w Maryi, oddania się Maryi tak, by Ona weszła w nasze życie i kierowała nim, różnicę między zanoszeniem modlitwy do Matki Bożej, a modlitwą w Jej intencjach itp. Poznajemy też nowe ciekawe inicjatywy maryjne, zwłaszcza dla niewolników Maryi i innych osób pragnących pogłębiać relację z Matką Bożą.

Pierwsze soboty miesiąca – w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach:
17.15 – Różaniec wynagradzający z kwadransem rozmyślania
18.00 – Ofiara Mszy św.
18.45 – Konferencja formacyjna / świadectwa / agapa

Ostatnie czwartki miesiąca – w Sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu:
18.00 – Ofiara Mszy św.
18.45 – Muzyczne uwielbienie „Adoracja z Maryją”

Ostatnie soboty miesiąca – w Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach:
17.30 – Różaniec
18.00 – Ofiara Mszy św.
18.45 – Muzyczne uwielbienie „Wieczór z Maryją”

Zapraszamy na „ADORACJE Z MARYJĄ”, by uwielbiać naszego Jedynego Boga w Jego Córce, Matce i Oblubienicy – Arcydziele stworzenia, a także na „WIECZORY Z MARYJĄ”, by wyśpiewać naszą gorącą miłość do naszej Mamy, by sławić Maryję, by wejść z Nią w dialog serc. Cali dla Maryi – TOTUS TUUS.
Na każde spotkanie przygotowujemy scenariusz: rozważania – modlitwy świętych, które budzą w sercu zachwyt dla Niej i pociągają nas do zażyłości z Matką, przeplatane pieśniami. Chcemy zapatrzeć się na Jej Serce, twarz, dłonie, rozmyślać o Jej tajemnicach, cnotach, przywilejach… Animujemy takie spotkania w klimacie spokojnym, refleksyjnym, w Sercu Najświętszej Mamy… która pomaga unieść nasze dusze do…nieba!

Miejsce spotkań

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
00-704 Warszawa-Siekierki
ul. Gwintowa 3

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w  Warszawie na Siekierkach zostało ustanowione na miejscu prywatnych objawień Jezusa i Maryi, jakie miała Eugenia Władysława Fronczak w latach 1943-1949. Aktualnie są one badane przez Kościół i mają nadal status domniemanych. 28 maja 1943 r. do dwunastoletniej wówczas wizjonerki Matka Boża powiedziała: „Wstąp do zakonu św. Ludwika”. Te słowa odnieśliśmy do świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i odczytaliśmy jako zaproszenie do założenia na tym „świętym miejscu” Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi.

Kontakt

Anna Kozikowska
email: oddani.Maryi@gmail.com
tel. 609 146 445

Darowizna na cele Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW – dla przelewów zagranicznych
Tytuł: ofiara na WDNM (imię i nazwisko darczyńcy)

Wszystkie ofiary przeznaczamy na krzewienie duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św.Ludwika M. Grignion de Montfort. Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi.

Historia Wspólnoty

—>>> świadectwo

Reklamy