Wspólnota DNM

LOOGOOAD IESUM PER MARIAM!

                                           Do Jezusa przez Maryję!

Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia, nastąpi to gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę; którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną Gwiazdę Morza, by pod Jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej Królowej i poświęcą się całkowicie Jej służbie jako poddani i niewolnicy z miłości. Doświadczą Jej słodyczy i pieszczot matczynych i kochać Ją będą czule jako ukochane dzieci. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna; poznają, jak bardzo potrzebują Jej pomocy i będą we wszystkim uciekać się do Niej, jako do swojej ukochanej Orędowniczki i Pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa Chrystusa, i oddadzą się Jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa Chrystusa.”
(św. Ludwik M. Grignion de Montfort,
Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP [55])

Słowa te potwierdziła sama Matka Przenajświętsza podczas drugiego objawienia w Fatimie, 13 czerwca 1917:

Pan Jezus pragnie się tobą posłużyć, abym była bardziej znana i kochana. Pragnie ustanowić na świecie kult mojego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuje zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu”.

Zostaliśmy wezwani, by szczególnie czcić Maryję, Matkę Bożą, przyjąć Jej panowanie i naśladować Ją w swoim życiu. Chcemy iść dalej jako uczniowie Jezusa i dzieci naszej Mamy – Matki Bożej Nauczycielki. Chcemy uczyć się jak żyć w praktyce ideą oddania się Maryi i nieustannie pogłębiać swoją duchową formację na drodze „świętej niewoli”. Pragniemy dzielić się otrzymaną nauką z innymi i służyć Kościołowi.

Misją WDNM jest przede wszystkim propagowanie duchowej i apostolskiej drogi niewolnictwa maryjnego. Wspólnota realizuje ją m.in. przez przygotowywanie i towarzyszenie wiernym, którzy zostali zaproszeni na tę drogę przez Matkę Najświętszą. WDNM zaangażowana jest w przygotowywanie i prowadzenie grup dorosłych oraz młodzieży do całkowitego oddania się Maryi w macierzyńską niewolę miłości, czyli całkowitego poświęcenia się Jezusowi Chrystusowi w Niepokalanym Sercu Maryi. Także przygotowuje i prowadzi grupy dzieci do powierzenia się w macierzyńską opiekę Matki Bożej jako „Pomocnicy Maryi”.

Wspólnota podejmuje swoją posługę wszędzie tam, gdzie pośle nas Maryja. Odpowiadamy tylko na zaproszenia skierowane do nas przez kapłanów, chcących bądź to, abyśmy poprowadzili 33-dniowe przygotowania w danej parafii, bądź to, abyśmy byli wsparciem dla kapłana, który prowadzi takie przygotowania w swojej parafii. Służymy swoim doświadczeniem w prowadzeniu 33-dniowych przygotowań, animacją nabożeństw rekolekcyjnych, posługą muzyczną oraz świadectwem życia całkowitym oddaniem Maryi w Świętą Niewolę Miłości, a także pełną organizacją 33-dniowych rekolekcji oraz wyposażeniem w niezbędne materiały rekolekcyjne.

Korzystając z własnych doświadczeń rekolekcyjnych (animatorów Ani i Zbyszka, założycieli WDNM, prowadzących wszystkie edycje od kwietnia 2016 r.) oraz doświadczeń naszych rekolektantów wydaliśmy podręcznik rekolekcyjny „33 DNI AD IESUM PER MARIAM. Przewodnik kandydata na duchowego niewolnika Maryi„, w którym można nie tylko znaleźć treści do rozważań i modlitwy na każdy dzień przygotowań, ale także potrzebne wskazania praktyczne i ważne informacje dla osób, które chcą lepiej poznać tę maryjną drogę.

Mamy nadzieję, że nasza posługa w Kościele nie tylko będzie pomocna wszystkim tym wiernym, którzy zapragnęli przygotowania do całkowitego ofiarowania się Maryi, ale także zachęci niezliczoną ilość wiernych do podjęcia tego pięknego sposobu życia duchowego AD IESUM PER MARIAM – DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ. Wraz ze św. Ludwikiem Marią wierzymy, że wcześniej czy później Najświętsza Dziewica będzie miała dzieci, sług i niewolników z miłości więcej niż kiedykolwiek i że – skutkiem tego – Jezus Chrystus, ukochany nasz Pan, będzie pełniej niż kiedykolwiek panował w sercach(Traktat… [113])

Charyzmat Wspólnoty DNM

Charyzmatem Wspólnoty jest bezinteresowna służba z miłości dla Dwóch Serc Miłości (Jezusa i Maryi), przejawia się w sposobie realizacji misji: Lecz kimże będą owi słudzy, niewolnicy i dzieci Maryi? Będą ogniem gorejącym, sługami Pańskimi, którzy wszędzie rozniecać będą ogień Bożej miłości (św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat…, 55).

Spotkania Kandydatów na Duchowych Niewolników Maryi

Od 2016 r. Wspólnota DNM organizuje 33-dniowe REKOLEKCJE ‚AD IESUM PER MARIAM’ wg autorskiego programu pt. JEDYNEMU BOGU przez NIEPOKALANĄ MARYJĘ opartego na wskazaniach św.Ludwika Marii de Montfort wyłożonych w „Traktacie…” oraz na wezwaniu Matki Bożej z Fatimy do modlitwy, ofiary i pokuty.
W ramach każdej edycji zapraszamy uczestników rekolekcji na 6 wspólnych spotkań, 2 nabożeństwa pokutne, przygotowanie do spowiedzi generalnej oraz uroczystą Mszę św. z Aktem Ofiarowania:
– spotkanie organizacyjne (konferencja na temat 33-dniowych rekolekcji oraz zapisy)
– spotkanie w 1.dniu rekolekcji (świadectwo)
– spotkanie w 6.dniu rekolekcji (konferencja ‚Wyzbycie się ducha tego świata’)
– spotkanie w 13.dniu rekolekcji (konferencja ‚Poznanie samego siebie’)
– spotkanie w 20.dniu rekolekcji (konferencja ‚Poznanie Dziewicy Maryi’)
– spotkanie w 27.dniu rekolekcji (konferencja ‚Poznanie Jezusa Chrystusa’)
– przygotowanie do Spowiedzi Świętej (generalnej)
– nabożeństwo pokutne (Droga Krzyżowa wg bł.A.K.Emmerich)
– nabożeństwo pokutne (modlitwa przebłagania za grzechy)
– Msza św. z uroczystym Aktem Oddania Panu Jezusowi przez Maryję

Program ten realizujemy na zapotrzebowanie duchowe wiernych, którzy kilka/kilkanaście razy w roku mają możliwość przygotowania się, we wspólnocie Kościoła, do uroczystego złożenia lub odnowienia Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję.

Edycje 33-dniowych rekolekcji ‚AD IESUM PER MARIAM’ organizujemy i animujemy wszędzie tam, gdzie pośle nas Maryja, na zaproszenie Księdza Proboszcza miejsca, który jednocześnie jest duchowym opiekunem danej edycji rekolekcji.

Zapisy na najbliższą edycję 33-dniowych rekolekcji —kliknij>>>

Spotkania Duchowych Niewolników Maryi

Organizujemy konferencje formacyjne dla duchowych niewolników Maryi połączone ze świadectwem życia całkowicie oddanego Bogu przez Niepokalaną. Podejmowane tematy głównie dotyczą niewolnictwa maryjnego, zawierzenia szczególnego, bo nie tylko wypowiedzianego choćby w najbardziej uroczystej formie, ale przeżywanego w najbardziej nawet prozaicznych chwilach naszej codzienności. Osoby głoszące dzielą się swym doświadczeniem życia na co dzień z Maryją oraz tym, jak Matka Boża ingeruje, jeśli Jej się oddajemy każdego dnia. Poznajemy tajemnice życia w Maryi, oddania się Maryi tak, by Ona weszła w nasze życie i kierowała nim, różnicę między zanoszeniem modlitwy do Matki Bożej, a modlitwą w Jej intencjach itp. Upowszechniamy też różne inicjatywy maryjne, zwłaszcza dla duchowych niewolników Maryi oraz osób pragnących pogłębiać swą relację z Matką Bożą.
Konferencje formacyjne dla duchowych niewolników Maryi organizujemy w różnych miejscach, a także odpowiadamy na zaproszenia, by nieść miłość Jezusa i miłość Maryi, by Ona była lepiej poznana i pokochana …

Zapraszamy na „WIECZORY Z MARYJĄ”, by wyśpiewać naszą gorącą miłość do naszej Mamy, by sławić Maryję, by wejść z Nią w dialog serc. Cali dla Maryi – TOTUS TUUS.
Na każde spotkanie przygotowujemy scenariusz: rozważania – modlitwy świętych, które budzą w sercu zachwyt dla Niej i pociągają nas do zażyłości z Matką, przeplatane pieśniami. Chcemy zapatrzeć się na Jej Serce, twarz, dłonie, rozmyślać o Jej tajemnicach, cnotach, przywilejach… Animujemy takie spotkania w klimacie spokojnym, refleksyjnym, w Sercu Najświętszej Mamy… która pomaga unieść nasze dusze do…nieba!

„Wieczory z Maryją prowadzimy w różnych sanktuariach Maryjnych oraz miejscach przez Nią wybranych. Cyklicznie takie spotkania animujemy
w ostatnie czwartki miesiąca – w Sanktuarium św. Ojca Pio na Gocławiu:
18.00 – Ofiara Mszy św.
18.45 – Muzyczne uwielbienie „Wieczór z Maryją”

Najbliższe takie spotkanie poprowadzimy w Sanktuarium Matki Bożej w …
(patrz: zakładka „Najbliższe Wydarzenia”).

Miejsce spotkań

Sanktuarium Św. Ojca Pio
Warszawa-Gocław
ul. Fieldorfa 1

Kontakt

Anna Kozikowska
oddani.Maryi@gmail.com
tel. 609 146 445

Kontakt w sprawie zorganizowania przez WDNM 33-dniowych rekolekcji w Parafii

33dni.WspolnotaDNM@gmail.com [Tylko dla kapłanów]

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi – Stowarzyszenie

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi ‚AD IESUM PER MARIAM’  w świetle prawa kanonicznego (KPK kan. 299) jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego pragnących praktykować i krzewić doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny wg nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, którzy pomagają sobie wzajemnie w realizacji wspólnego dążenia do świętości.

Darowizna na cele Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi

Odbiorca: Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW – dla przelewów zagranicznych
Tytuł: darowizna (imię i nazwisko darczyńcy)

Wszystkie darowizny/ofiary przeznaczamy na promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem krzewienia duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św.Ludwika M. Grignion de Montfort. Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi.

Historia Wspólnoty

—>>> Świadectwo

—>>> Statut

—>>> Regulamin rekolekcji

 

%d blogerów lubi to: